Förslag på ny översiktsplan tar sikte på Hässleholms kommun år 2040

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 15:54 CEST

​Ett förslag på en ny översiktsplan för Hässleholms kommun är klart och ska nu ut på samråd. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040.

Direktsänt studentutspring

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 08:00 CEST

I samarbete med Norra Skåne direktsänder vi årets studentutspring på Jacobsskolan och Hässleholms tekniska skola den 12 juni. Direktsändningen pågår hela dagen och utsläppen varvas med intervjuer m.m. Sändningen visas på nsk.se och ligger kvar i 30 dagar.

Resultat från mätningen av företagsklimatet 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2020 12:50 CEST

Den 23 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking kring företagsklimatet i landets alla kommuner. Hässleholms kommun förbättrar rankingen med en placering detta år i mätningen jämfört med föregående år. 

Svenskt Näringsliv presenterar varje år sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 17 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking vilar på två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under årets första kvartal och en tredjedelstatistik från SCB och UC. I enkätundersökningen har 181 företag från Hässleholms kommun svarat. Totalt vid årsskiftet hade Hässleholms kommun 5 470 företag.

Som helhet har Hässleholms kommun klättrat en placering i rankingen jämfört med föregående år och ligger nu på plats 237. I årets mätning har ett flertal nya rankingsfaktorer tillkommit och en fullständig jämförelse med förra årets mätning är därför inte möjlig. Likväl visar årets mätning ett förbättrande för kommunen inom 6 av mätningens 17 rankingfaktorer – där 6 av dessa är nytillkomna för 2020 års mätning.

Bäst resultat återigen inom infrastruktur

Den största ökningen för kommunen i årets mätning har skett inom Tillgång till kompetens. I årets mätning ökar denna mätningsfaktor med hela 65 placeringar jämfört med föregående år vilket i årets mätning ger delplaceringen 135 av 290. Två andra områden i årets mätning där kommunen klättar är Konkurrens från kommunens verksamheter (en ökning med 23 delplaceringar) samt Service och bemötande (en ökning med 14 delplaceringar).

Trots en vag nedgång i placering jämfört med 2019, så är det återigen området Vägnät, tåg och flyg med delplaceringen 55 (av 290) där Hässleholms kommun erhåller bäst resultat för 2020. Tätt efter följer området Kommunalskatt, med årets delplacering 63. Bland årets nya rankingsfaktorer placerar sig kommunen bäst inom området Jobb i kommunen (delplacering 123).

Områdena Tjänstemäns attityder till företagande (delplacering 267) samt Kommunpolitikernas attityder till företagande (delplacering 258) ligger lågt i årets resultat.

Arbetet för ett starkare företagsklimat

Kommunstyrelsens ordförande, Lars Johnsson (M), framhäver vikten av att fortsätta vara lyhörd inför näringslivet:

- Årets mätning visar att kommunens aktiva arbete för att förbättra företagsklimatet i Hässleholms kommun är en ständig process där lyhördhet och kommunikation är två viktiga element. I våras när Covid-19-krisen bröt ut visade kommunen på tydlighet och handlingskraft i tidigt skede. God dialog och samarbete med såväl företag som redan verkar här, som för företag som startar upp eller etablerar sig här, är en nyckel för att vi ska kunna fortsätta att stötta och utveckla vårt lokala näringsliv. Våra företag utgör grunden för välstånd i Hässleholms kommun och därför är det viktigt att kommunen upplevs som en serviceinriktad kommun.

-Genom kommunens myndighetsutövning ska Hässleholms kommun fortsätta med att bistå med ett gott bemötande och bra service, vare sig det är mot företag eller privatpersoner. Årets mätning ger en indikation på förbättringsmöjligheter inom detta område, där förenkling och lyhördhet fyller en viktig funktion i kommunens myndighetsuppdrag, säger kommunstyrelsens vice ordförande Hanna Nilsson (SD).

- Kompetensutveckling och -försörjning är en viktig del för kommunens företag och därför är det glädjande att se att fler företag upplever att det går att hitta god kompetens i kommunen, då detta upplevs som en ständig utmaning för vårt näringsliv, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).

- Givetvis är det positivt att Hässleholms kommun ökar i mätningen, om än bara en placering. Det är glädjande att se att klättringen till stor del beror på tillgången till kompetens. Under våra kontinuerliga företagsbesök lyfter företagen ofta utmaningen om att hitta rätt kompetens för att utveckla sin verksamhet. Detta är ett område där vi nu i företagsklimatsrankingen förbättrat oss tre år i rad, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

​Den 23 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking kring företagsklimatet i landets alla kommuner. Hässleholms kommun förbättrar rankingen med en placering detta år i mätningen jämfört med föregående år.

Läs vidare »

Europaforum Hässleholm 2020 blir digitalt

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2020 10:56 CEST

I år arrangeras Europaforum Hässleholm för artonde gången, denna gång i ett helt digitalt format. Evenemanget går av stapeln den 27 november och kan följas på din dator, surfplatta eller telefon. Årets Europaforum kommer att sändas både från Hässleholm Kulturhus och Europahuset i Stockholm. Europaforum är Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor.

Europaforum Hässleholm 2020 blir digitalt

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2020 09:00 CEST

I år arrangeras Europaforum Hässleholm för artonde gången, denna gång i ett helt digitalt format. Evenemanget går av stapeln den 27 november och kan följas på din dator, surfplatta eller telefon. Årets Europaforum kommer att sändas både från Hässleholm Kulturhus och Europahuset i Stockholm. Europaforum är Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor.

Fixartjänsten tillbaka

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2020 08:00 CEST

Fixartjänsten införs på nytt i Hässleholms kommun. Det innebär att du som är över 75 år kan få hjälp med enklare sysslor i hemmet. Tjänsten är gratis och är till för dig som bor hemma eller på trygghetsboendena Juvelen och Pärlan. – Det är väldigt glädjande att vi kan erbjuda fixartjänsten igen, säger Karin Axelsson (M), omsorgsnämndens ordförande.

Enklare sysslor

Från och med den 21 september kan du få hjälp med enklare sysslor inomhus via fixartjänsten. Sysslorna är inte fackmannamässiga arbeten och du behöver själv ha exempelvis glödlampor och säkringar hemma. Du kan bland annat få hjälp med att:

 • sätta upp lampor och tavlor
 • byta glödlampor och säkringar
 • byta gardiner
 • fästa upp sladdar
 • kontrollera och montera brandvarnare
 • pumpa rullstolsdäck
 • hämta saker från vind eller källare
 • sätta upp och ta ner stege vid sotarbesök
 • smörja och justera lås.

- Det känns fint att vi kan hjälpa äldre. Vi ser fram emot att vara till hands, säger Bo Magnusson, enhetschef på tekniska förvaltningen.

Kollar brandskydd

Fixartjänsten kontrollerar brandskyddet hos dig som bokar tjänsten, bland annat genom att se till att brandvarnaren fungerar. Om det inte finns en fungerande brandvarnare sätter Fixartjänsten upp en. Länsförsäkringar står för de brandvarnare som sätts upp.

Tydlig avgränsning

Eftersom fixartjänsten är till för enklare sysslor inomhus kan du inte få hjälp med att flytta, städa, klippa gräset, sköta trädgården, skotta snö, putsa fönster eller att plantera i balkong- och blomlådor. Du kan inte heller få hjälp med arbetsuppgifter som kräver yrkeskunniga hantverkare, exempelvis elarbeten, VVS-arbeten, att byta lås eller glasrutor.

Boka via kontaktcenter

Du bokar fixartjänsten via kontaktcenter på telefonnummer 0451-26 70 00. Tjänsten utförs av vaktmästare från tekniska förvaltningen. Vaktmästaren identifierar sig genom Id-kort från ID06 med namn och bild.

Vid bokningen frågar medarbetarna i kontaktcenter om du har några symtom på coronaviruset. Vaktmästaren ringer upp dig i samband med den bokade tiden och hör sig för en extra gång så att du är frisk. Vaktmästaren som utför fixartjänsten ska också vara fullt frisk och hålla avstånd under besöket.

Förebygga fallskador

Tjänsten är ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunledningsförvaltningen och syftar till att förebygga fallskador och andra olyckor hos äldre. Tjänsten kan inte användas om man bor på särskilt boende eftersom den här servicen redan ingår på boendet.

För mer information, kontakta:

Mats Svensson, förvaltningschef tekniska förvaltningen

Tel: 0451-26 83 11, e-post: mats.svensson@hassleholm.se

Irene Persson, nämndsekreterare omsorgsförvaltningen

Tel: 0451-26 87 02, E-post: irene.persson@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Fixartjänsten införs på nytt i Hässleholms kommun. Det innebär att du som är över 75 år kan få hjälp med enklare sysslor i hemmet. Tjänsten är gratis och är till för dig som bor hemma eller på trygghetsboendena Juvelen och Pärlan. – Det är väldigt glädjande att vi kan erbjuda fixartjänsten igen, säger Karin Axelsson (M), omsorgsnämndens ordförande.

Läs vidare »

Vem vill du se som Årets Hässleholmare 2020?

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2020 09:00 CEST

Hässleholms kommun delar årligen ut utmärkelsen Årets Hässleholmare. För sjuttonde året i rad ska utmärkelsen utses och allmänheten ombeds att tycka till om vem de vill se som årets pristagare. Den 30 september är sista dag för att lämna in förslag och nominera lämpliga kandidater.

Stabsarbetet trappas ner

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2020 15:52 CEST

Läget är stabilt inom kommunens verksamheter, även om coronapandemin pågår och påverkar. Krisledningsstaben trappar därmed ner till att ha möte varannan vecka från och med den 2 september. Om läget förändras kommer stabsarbetet att anpassas på nytt.

-Vi följer hela tiden utvecklingen av smittspridningen för att vara beredda att agera. Kommunens verksamheter har anpassat sig till ett nytt normalläge, och det gör att vi nu inte har samma behov av stabsmöten som tidigare, säger Bengt-Arne Persson, kommundirektör.

Samtliga förvaltningar och bolag kommer fortsättningsvis att rapportera in en lägesuppdatering varannan vecka för att bidra till en gemensam lägesbild. Kommunledningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att vara representerade på stabsmötena varannan vecka.

Krisledningsstaben har varit aktiverad sedan den 11 mars för att samordna det kommunövergripande krisledningsarbetet med anledning av coronapandemin.

För mer information kontakta:
Bengt-Arne Persson, kommundirektör
Tel 0451-26 80 51/0709-81 80 51

Calle Alm, stabschef
Tel 0451-26 65 42

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Läget är stabilt inom kommunens verksamheter, även om coronapandemin pågår och påverkar. Krisledningsstaben trappar därmed ner till att ha möte varannan vecka från och med den 2 september. Om läget förändras kommer stabsarbetet att anpassas på nytt.

Läs vidare »

Hässleholms gymnasiemässa ställs in

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2020 12:30 CEST

Gymnasiemässan skulle arrangerats den 7 oktober på Qpoolen. Med anledning av att vi befinner oss i en pandemi och behöver vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning ställs nu mässan in.

Gymnasiemässan är en av flera insatser för att informera eleverna inför deras gymnasieval. Mässan riktar sig till alla elever i årskurs 8 och 9 och deras vårdnadshavare. Den samlar många deltagare, från olika skolor och kommuner.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och de rekommendationer som finns från folkhälsomyndigheten är det tyvärr inte möjligt att genomföra årets mässa.

-Vi ser nu över hur vi kan erbjuda kommande gymnasieelever möjlighet att få en likvärdig introduktion till sitt gymnasieval. Det kan bl a handla om utökade möjligheter att ta del av information digitalt, säger Jan-Olof Olofsson, verksamhetschef för gymnasiet.

Mässan lockar vanligtvis över 1500 blivande gymnasieelever och flera gymnasieskolor från regionen.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

På grund av pågående pandemi och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger kan vi inte arrangera Hässleholms gymnasiemässa i år. Arbetet pågår nu att ge blivande gymnasieelever likvärdig digital information inför gymnasievalet.

Läs vidare »

HTS har viss distansundervisning för att minska smitta

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 15:11 CEST

Från läsårsstarten kommer årskurs 2 och 3 på Hässleholms tekniska skola att ha distansundervisning varannan dag. Skälet är att minska trängsel i kollektivtrafiken och därmed minska risken för smittspridning.

I Hässleholm, liksom i andra kommuner, sker ett omfattande arbete för att minska riskerna för spridning av covid-19 i våra skolor och förskolor. Även gymnasieskolan i Hässleholm bidrar till att minska riskerna för smittspridning i samband med resande till och från skolan.

—Den risk som har påtalats som den tyngsta när gymnasieskolan åter öppnar upp sina lokaler för undervisning är elevernas resor till och från skolan med tåg och bussar. Skånetrafiken har därför uppvaktat kommunerna för att vidta åtgärder för att minska resandet på ”högtrafiktider”, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.

Distansundervisning varannan dag för 2:or och 3:or

I Hässleholms kommun kommer vi från läsårsstarten att bidra genom att eleverna i årskurs 2 och 3 på Hässleholms tekniska skola kommer att ha distansundervisning varannan skoldag.

1:or får undervisning i skolan

Beslutet om distansundervisning gäller inte eventuell arbetsplatsförlagd utbildning, som kommer att genomföras. Eleverna i årskurs 1 kommer att ha all sin undervisning förlagd till skolan.

Du som berörs av beslutet kommer att få information av din skola. Beslutet gäller så länge nuvarande risk för samhällsspridning av covid-19 föreligger.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

​Från läsårsstarten kommer årskurs 2 och 3 på Hässleholms tekniska skola att ha distansundervisning varannan dag. Skälet är att minska trängel i kollektivtrafiken och därmed minska risken för smittspridning.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun
 • haofnnwya.kqgaghrdglelmil@czhabhssqdleghhoeylmpw.srpeqe
 • 0709-81 83 48

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
 • emramasb.rqgagabnackrskasojfn@rhhaodssieleabhodylmhu.sccemh
 • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

 • Hässleholms kommun
 • Stadshuset
 • 281 80 Hässleholm
 • Vår hemsida

Länkar