Kommunen erbjuder djurägare att skörda på kommunal mark

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 08:46 CEST

Den rådande torkan ställer till problem, inte minst för traktens djurägare. Kommunen erbjuder därför nu djurägarna att skörda gräset på delar av den kommunala marken. – Naturligtvis vill vi hjälpa till. Det är en svår situation för djurägare i den rådande torkan, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hovdala vandringscentrum – Köpenhamns gröna stadsdel?

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 16:45 CEST

Måndagen den 25 juni invigde Skånes landshövding Anneli Hulthén Hovdala vandringscentrum. Vandringscentret är en viktig del i utvecklingen av Hovdala naturområde till en attraktiv och tillgänglig vandringsdestination.

Snabbare utbyggnadstakt för järnvägen efterfrågas

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 08:15 CEST

Regeringen presenterade under måndagen den 4 juni planen för hur svensk infrastruktur ska utvecklas mellan 2018 och 2029. Planen innehåller bland annat en stor satsning på järnvägsnätet som behöver moderniseras och rustas upp i hela landet, inte minst i Skåne. Med anledning av den presenterade planen gör Hässleholms kommuns kommunalråd ett gemensamt uttalande:

Det höjs emellanåt röster som menar att en framtida snabbtågstrafik i södra Sverige inte ger några lokala och regionala fördelar och nyttor, och att vi istället borde satsa på att rusta upp den befintliga järnvägen. Men det räcker inte! Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg skapar vi bättre förutsättningar för tågtrafiken även på dagens befintliga spår. Det kommer påverka den regionala och storregionala persontrafiken positivt, men också den ökande spårbundna nationella och internationella godstrafiken gynnas.

Det är hög tid att sätta igång bygget av ett komplett höghastighetsjärnvägssystem. Genom att separera snabb och långväga persontrafik från långsammare lokal och regional pendlingstrafik samt godstrafik, skapas en större kapacitet. Det ger även mer tidsluckor för underhåll. Förutsättningar för en robust och pålitlig tågtrafik - nu och i framtiden.

Det är mycket positivt för den skånska kollektivtrafiken och nödvändigt för den nationella och internationella godstrafiken att höghastighetsbanan Lund-Hässleholm prioriteras i regeringens beslut om nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Men det är samtidigt en alldeles för långsam utveckling att bygga ut nya stambanor i fragment och vi riskerar att inte ha ett färdigt system förrän år 2070 – 2090. Det behövs en snabbare utbyggnadstakt!

Vi hoppas mycket på den politiskt blocköverskridande dialog som är igångsatt och som förväntas leda till en positiv lösning för finansieringen av nya stambanor. Ett alternativ kan vara att låna hos Riksgälden och därmed sätta fart framåt för både regional och nationell tillväxt. En tillväxt med utökade arbetsmarknadsregioner, fler möjligheter för våra ungdomar att studera på andra orter och större tillgänglighet till kultur och nöjen.

Vi har inte råd att tveka och att vara egoistiska i vår tid. Vi behöver göra det för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Det gick alldeles utmärkt att bygga och finansiera Öresundsbron. Det kommer att gå minst lika bra med denna satsning.

Lars Johnsson (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Robin Gustavsson (KD), kommunalråd

Lena Wallentheim (S), oppositionsråd

För mer information kontakta:

Lars Johnsson, kommunstyrelsens ordförande
Tel 0451-26 83 46, lars.johnsson@hassleholm.se

Robin Gustavsson, kommunstyrelsens vice ordförande
Tel 0451-26 80 00, robin.gustavsson@hassleholm.se

Lena Wallentheim, kommunstyrelsens andre vice ordförande

Tel 0451-26 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se

Richard Heingard, projektledare höghastighetstågsprojektet Hässleholms kommun
Tel 0451-26 80 55, richard.heingard@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Regeringen presenterade under måndagen den 4 juni planen för hur svensk infrastruktur ska utvecklas mellan åren 2018 och 2029. Planen innehåller bland annat en stor satsning på järnvägsnätet som behöver moderniseras och rustas upp i hela landet, inte minst i Skåne. Med anledning av den presenterade planen gör Hässleholms kommuns kommunalråd ett gemensamt uttalande:

Läs vidare »

Kommunens InfoPoints redo att ta emot besökare

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 15:40 CEST

Från och med den 1 juni kan besökare i Hässleholms kommun ta del av turistinformation och service på elva olika platser via InfoPoints istället för på en.

– Vi har förberett och utbildat våra blivande InfoPoints och nu är vi redo att köra igång, säger Ida Flygare, turistföreståndare och projektledare.

En InfoPoint kan vara en fast eller rörlig bemannad plats dit en besökare naturligt söker sig, exempelvis ett besöksmål, en bensinmack eller ett hotell. På InfoPoints i Hässleholms kommun kan besökaren få personlig service och hjälp med de vanligast förekommande frågorna om Hässleholm med omnejd. På InfoPointsen finns broschyrer och på de flesta platser har besökaren tillgång till fritt Wifi.

- Satsningen på InfoPoints gör vi dels för att det finns en efterfrågan från besöksnäringsföretagen i Hässleholms kommun om att förbättra tillgänglighet och service för besökare, dels på grund av att nya resvanor förändrar besökarens behov av information, säger Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare.

Turistbyrån utvecklar verksamheten

Fram till den 31 augusti kommer Turistbyrån att finnas kvar i lokalen i Hässleholm Kulturhus, därefter stänger byrån på grund av färre besök och att besökarna söker information på andra sätt. Verksamheten förändrar därför sitt sätt att arbeta för att nå fler besökare och för att locka fler att stanna längre i området. Från och med den 1 september kommer det att finnas en InfoPoint i Stadshuset i Hässleholm för den som besöker centrala Hässleholm.

-Besökaren kommer även i fortsättningen att kunna nå oss via telefon, mail och chat. Vi fortsätter också att arbeta med att få våra aktörer synliga på sociala medier och på de globala reseplattformarna, säger Ida Flygare.

För mer information kontakta:

Ida Flygare, Turistbyråföreståndare/projektledare
Tel: 0451-26 73 05, ida.flygare@hassleholm.se

Fakta InfoPointprojektet 

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.

Syftet med projektet är att bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept för att stärka värdskap, service, tillgänglighet och informationsflöde för den som besöker Hässleholms kommun. Målet är att etablera 20 InfoPoints under två år samt att utvärdera hur det påverkar merförsäljning, hur länge besökaren stannar och antalet gästnätter i kommunen.

Projekttid: Två år med start den 1 januari 2018.
Total budget: 983 878 kr, varav 50% procent kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

InfoPoints 2018:

FCT Köpcenter, Tyringe

Hotell Statt, Hässleholm

Hovdala slott, Hovdala

HälsoOasen, Hässleholm

Hässleholms Museum

Loppishallen, Hörja

Medborgarkontoret i Stadshuset från och med den 1 september

Servicekontoret i Hästveda

Servicekontoret i Sösdala

Servicekontoret i Vittsjö

Tykarpsgrottan, Ignaberga

Tyringe kurhotell, Tyringe

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Från och med den 1 juni kan besökare i Hässleholms kommun ta del av turistinformation och service på elva olika platser via InfoPoints istället för på en. – Vi har förberett och utbildat våra blivande InfoPoints och nu är vi redo att köra igång, säger Ida Flygare, turistföreståndare och projektledare.

Läs vidare »

Digitalt verktyg höjer livskvaliteten inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:10 CEST

Ökad livskvalitet för de äldre, mindre avfall och lägre kostnader. Det är målsättningen med ett nytt digitalt verktyg på äldreboenden i Hässleholms kommun. Sedan ett halvår tillbaka har ett digitalt inkontinensutredningsverktyg testats och införts på ett av kommunens boende. Uppföljningen av införandet visar positiva effekter.

8 av 10 av de boende på ett äldreboende är drabbade av inkontinens. För sex månader sedan inleddes ett test av ett digitalt verktyg som syftar till att ge förbättrad individuell inkontinensvård. Verktyget som har testats, TENA Identifi™, är ett vanligt läckageskydd med en mobil dosa som klickas fast i skyddet. Sensorer i dosan registrerar och signalerar till vårdpersonalens datorer om ett läckage har skett samt hur stort det är. Data från sensorerna analyseras kontinuerligt och ger vårdpersonalen kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder.

-Istället för att alla brukare får samma inkontinensskydd, anpassar vi skyddet specifikt efter individens behov. Eftersom vi får en bättre överblick över den enskildas vanor, kan vi också möta behoven av toalettbesök på ett bättre sätt, säger Sandra Johansson, sjuksköterska och Emelie Holmberg, undersköterska på Nybo.

Digitalt verktyg ger ökad livskvalitet för den enskilde

Verktyget har provats under sex månader på äldreboendet Nybo i Bjärnum, men målsättningen är att göra det tillgängligt på samtliga särskilda boenden i Hässleholms kommun. Andreas Arvidsson Rosenqvist är enhetschef på Nybo och har varit med under införandet:

-På Nybo har vi haft ett bra teamarbete där sjuksköterskor, undersköterskor och enhetschefer tillsammans nått framgång i projektet. Verktyget höjer livskvaliteten för den enskilde genom färre byten och möjligheten till en ostörd nattsömn. Samtidigt ger det en förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Uppföljning av införandet

Verktyget har dessutom lett till nya arbetssätt och beställningsrutiner för vårdpersonal. I dagsläget ser Nybo en minskning av kostnader för inkontinenshjälpmedel med drygt 50 procent, även om det fortfarande är för tidigt för att se de stora ekonomiska effekterna av ett förändrat arbetssätt.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Ökad livskvalitet för de äldre, mindre avfall och lägre kostnader. Det är målsättningen med ett nytt digitalt verktyg på äldreboenden i Hässleholms kommun. Sedan ett halvår tillbaka har ett digitalt inkontinensutredningsverktyg testats och införts på ett av kommunens boende. Uppföljningen av införandet visar positiva effekter.

Läs vidare »

Nytt samarbete mellan Ica Kvantum och daglig verksamhet i Hässleholms kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 12:56 CET

I början av 2018 startade ett nytt samarbete mellan Ica Kvantum och daglig verksamhet i Hässleholms kommun. Den nya gruppen hjälper besökarna att hitta det som de söker, packar upp varor och ställer snyggt i hyllor. Det nya samarbetet ger även fler deltagare möjlighet att prova på affärsvärlden.

Nytt samarbete med Ica Kvantum

I början av 2018 startade daglig verksamhet i Hässleholms kommun en ny grupp i samarbete med Ica Kvantum. Gruppen har tidigare arbetat många år på Distansapoteket där de drev en caféverksamhet, vilken avvecklades i samband med att Distansapoteket flyttade sin verksamhet från Hässleholm.

- Inom daglig verksamhet har vi många deltagare som redan idag har sin dagliga verksamhet i flera olika butiker. Där arbetar de självständigt utan handledning från personal inom daglig verksamhet, säger Lena Hedvall-Nilsson som är enhetschef för daglig verksamhet.

Samarbetet ger fler möjlighet att testa på affärsvärlden

Gruppen som arbetar på Ica Kvantum utför olika arbetsuppgifter som förekommer i en butik. Gruppen packar upp varor, ställer snyggt i hyllor och städar. Det är dessutom mycket kundkontakt, där deltagarna får hjälpa besökarna att hitta de varor de söker. För att tillgodose deltagares behov av handledning finns en handledare från daglig verksamhet på plats tillsammans med gruppen på Ica Kvantum. Detta ger deltagare som har önskat att arbeta i butik, men är i behov av daglig handledning, möjlighet att ha sin dagliga verksamhet i butik.

- Vi är väldigt glada för det här samarbetet som vi har inlett med Ica Kvantum, då det ger fler deltagare möjlighet att prova på affärsvärlden. Inom daglig verksamhet försöker vi i så stor utsträckning som möjligt att tillgodose individuella behov, säger Lena Hedvall-Nilsson.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

I början av 2018 startade ett nytt samarbete mellan Ica Kvantum och daglig verksamhet i Hässleholms kommun. Den nya gruppen hjälper besökarna att hitta det som de söker, packar upp varor och ställer snyggt i hyllor. Det nya samarbetet ger även fler deltagare möjlighet att prova på affärsvärlden.

Läs vidare »

Rekordmånga anmälda som utställare till What Works

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 09:38 CET

Den 20 mars anordnar Hässleholms kommun jobb- och utbildningsmässan Whats Work. Rekordmånga utställare har anmält sig vilket visar på att What Works växer till en allt mer lönsam mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare, utbildningsanordnare och kommunen.

Byggstart Sverige – nationell infrastrukturkonferens 2 februari

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 11:45 CET

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”. Konferensens fokus är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor: Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

För Hässleholms kommun, en av konferensens medarrangörer, är det av stor vikt att arbetet med att utveckla infrastrukturen fortsätter med bibehållet fokus och tempo. Hässleholm är en knutpunkt i södra Sverige – en knutpunkt vars utveckling är viktig och nödvändig för såväl den svenska exporten med ökande godstrafik, som för hållbara persontransporter för flera generationer framöver.

– Höghastighetsjärnvägen och hur den ska finansieras är avgörande frågor för Hässleholm och Skåne Nordosts framtida konkurrenskraft och tillväxt, säger Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.

Efter genomförd förhandling med staten och beslut i Hässleholms kommunfullmäktige om en inledande satsning på att bygga ut delsträckan Hässleholm-Lund, går nu arbetet in i en ny fas.

– Vi är i allra högsta grad intresserade av att hitta en nationell finansieringslösning som gör att järnvägen byggs ut i den omfattning och takt som krävs för att så snart som möjligt möta behovet av en utvidgad arbetsmarknadsregion i södra Sverige, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Hässleholms kommun.

Byggstart Sverige har som mål att öka kunskapen och utveckla diskussionerna inför kommande faser i arbetet med att bygga landets framtida infrastruktur. Konferensen den 2 februari täcker ett brett spektrum idéer om finansiering av infrastruktur, med moderatorledda panelsamtal, utfrågningar och presentationer. Medverkar gör bland andra riksgäldsdirektör Hans Lindblad, PM Nilsson från Dagens Industri, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericsson, Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och SEKO:s ordförande Valle Karlsson.

För mer information kontakta:

Richard Heingard, projektledare
Tel 0451-26 80 55, richard.heingard@hassleholm.se

Läs mer: www.byggstartsverige.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”. Konferensens fokus är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor: Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

Läs vidare »

Positivt besked för Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm - åtta av tio utbildningar beviljade

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 12:28 CET

Under fredagen den 26 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som beviljats inför hösten 2018. Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm beviljas åtta av tio ansökta utbildningar.

- Det är ett glädjande besked för oss i Hässleholm, men också för hela regionen. Yrkeshögskoleutbildningarna är en viktig resurs för att tillgodose företagarnas kompetensbehov vilket i sin tur är nödvändigt för en positiv tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

Myndigheten för yrkeshögskolan tog emot 1208 ansökningar och av dem beviljades 525, vilket ger en beviljandegrad på 43% sett över hela landet. För Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm innebär årets besked en beviljandegrad på 80%.

- Jag måste erkänna att beskedet inte riktigt sjunkit in ännu, men jag är oerhört glad och lättad – detta är precis vad vi har jobbat för! Vi vet att de som går våra utbildningar är eftertraktade på arbetsmarknaden och nio av tio av våra elever har jobb direkt efter examen. Nu kan vi ge ännu fler möjlighet att växa, både studerande och företag, säger Tony Helm, rektor Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm.

Yrkeshögskolan i Hässleholm beviljas utbildningarna tågtekniker, elingenjör/elkonstruktör, elkraftsingenjör – projektering och beredning, entreprenör elinstallation – auktoriserad elinstallatör, automationsingenjör, anläggningsingenjör produktionsledning, byggnadsingenjör produktionsledning samt entreprenadsingenjör – bygg och anläggning. Utbildningarna arbetsledare anläggning och produktionsledare husbyggnad beviljades inte.

- Att vi beviljas utbildningen för tågtekniker är extra glädjande och det betyder att Hässleholms roll som knutpunkt stärks ytterligare. Tillsammans med den nya tågunderhållsdepån och satsningen på höghastighetsstation är detta inte bara en stor del av vår identitet, utan en viktig del för hela kommunens utveckling, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsen andre vice ordförande.


För mer information kontakta:

Tony Helm, rektor Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm
Tel 0709-818054, tony.helm@hassleholm.se

Madeleine Leth, Yrkeshögskolesamordnare

Tel 0732-490212, madeleine.leth@hassleholm.se

Henric Fröjd, Yrkeshögskolesamordnare

Tel 0732-490210, henric.frojd@hassleholm.se

Pär Palmgren, kommunstyrelsens ordförande

Tel 0451-26 83 75, par.palmgren@hassleholm.se

Lena Wallentheim, kommunstyrelsens andre vice ordförande

Tel 0451-26 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se

Läs mer: 

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2018/Manga-nya-platser-i-yrkeshogskolan/

http://yhsyd.se/

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Under fredagen den 26 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som beviljats inför hösten 2018. Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm beviljas åtta av tio ansökta utbildningar.

Läs vidare »

InfoPoints för bättre tillgänglighet och service till besökare i kommunen

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 09:26 CET

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningskontoret.
  • emma.ragnarsson@hassleholm.se
  • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

  • Hässleholms kommun
  • Stadshuset
  • 281 80 Hässleholm
  • Vår hemsida

Länkar