Media no image

Nytt samarbete mellan Ica Kvantum och daglig verksamhet i Hässleholms kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 12:56 CET

I början av 2018 startade ett nytt samarbete mellan Ica Kvantum och daglig verksamhet i Hässleholms kommun. Den nya gruppen hjälper besökarna att hitta det som de söker, packar upp varor och ställer snyggt i hyllor. Det nya samarbetet ger även fler deltagare möjlighet att prova på affärsvärlden.

Nytt samarbete med Ica Kvantum

I början av 2018 startade daglig verksamhet i Hässleholms kommun en ny grupp i samarbete med Ica Kvantum. Gruppen har tidigare arbetat många år på Distansapoteket där de drev en caféverksamhet, vilken avvecklades i samband med att Distansapoteket flyttade sin verksamhet från Hässleholm.

- Inom daglig verksamhet har vi många deltagare som redan idag har sin dagliga verksamhet i flera olika butiker. Där arbetar de självständigt utan handledning från personal inom daglig verksamhet, säger Lena Hedvall-Nilsson som är enhetschef för daglig verksamhet.

Samarbetet ger fler möjlighet att testa på affärsvärlden

Gruppen som arbetar på Ica Kvantum utför olika arbetsuppgifter som förekommer i en butik. Gruppen packar upp varor, ställer snyggt i hyllor och städar. Det är dessutom mycket kundkontakt, där deltagarna får hjälpa besökarna att hitta de varor de söker. För att tillgodose deltagares behov av handledning finns en handledare från daglig verksamhet på plats tillsammans med gruppen på Ica Kvantum. Detta ger deltagare som har önskat att arbeta i butik, men är i behov av daglig handledning, möjlighet att ha sin dagliga verksamhet i butik.

- Vi är väldigt glada för det här samarbetet som vi har inlett med Ica Kvantum, då det ger fler deltagare möjlighet att prova på affärsvärlden. Inom daglig verksamhet försöker vi i så stor utsträckning som möjligt att tillgodose individuella behov, säger Lena Hedvall-Nilsson.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

I början av 2018 startade ett nytt samarbete mellan Ica Kvantum och daglig verksamhet i Hässleholms kommun. Den nya gruppen hjälper besökarna att hitta det som de söker, packar upp varor och ställer snyggt i hyllor. Det nya samarbetet ger även fler deltagare möjlighet att prova på affärsvärlden.

Läs vidare »
N6s9ow49nfdq5kwi8y2v

Rekordmånga anmälda som utställare till What Works

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 09:38 CET

Den 20 mars anordnar Hässleholms kommun jobb- och utbildningsmässan Whats Work. Rekordmånga utställare har anmält sig vilket visar på att What Works växer till en allt mer lönsam mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare, utbildningsanordnare och kommunen.

Media no image

Byggstart Sverige – nationell infrastrukturkonferens 2 februari

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 11:45 CET

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”. Konferensens fokus är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor: Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

För Hässleholms kommun, en av konferensens medarrangörer, är det av stor vikt att arbetet med att utveckla infrastrukturen fortsätter med bibehållet fokus och tempo. Hässleholm är en knutpunkt i södra Sverige – en knutpunkt vars utveckling är viktig och nödvändig för såväl den svenska exporten med ökande godstrafik, som för hållbara persontransporter för flera generationer framöver.

– Höghastighetsjärnvägen och hur den ska finansieras är avgörande frågor för Hässleholm och Skåne Nordosts framtida konkurrenskraft och tillväxt, säger Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.

Efter genomförd förhandling med staten och beslut i Hässleholms kommunfullmäktige om en inledande satsning på att bygga ut delsträckan Hässleholm-Lund, går nu arbetet in i en ny fas.

– Vi är i allra högsta grad intresserade av att hitta en nationell finansieringslösning som gör att järnvägen byggs ut i den omfattning och takt som krävs för att så snart som möjligt möta behovet av en utvidgad arbetsmarknadsregion i södra Sverige, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Hässleholms kommun.

Byggstart Sverige har som mål att öka kunskapen och utveckla diskussionerna inför kommande faser i arbetet med att bygga landets framtida infrastruktur. Konferensen den 2 februari täcker ett brett spektrum idéer om finansiering av infrastruktur, med moderatorledda panelsamtal, utfrågningar och presentationer. Medverkar gör bland andra riksgäldsdirektör Hans Lindblad, PM Nilsson från Dagens Industri, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericsson, Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och SEKO:s ordförande Valle Karlsson.

För mer information kontakta:

Richard Heingard, projektledare
Tel 0451-26 80 55, richard.heingard@hassleholm.se

Läs mer: www.byggstartsverige.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”. Konferensens fokus är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor: Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

Läs vidare »
Media no image

Positivt besked för Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm - åtta av tio utbildningar beviljade

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 12:28 CET

Under fredagen den 26 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som beviljats inför hösten 2018. Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm beviljas åtta av tio ansökta utbildningar.

- Det är ett glädjande besked för oss i Hässleholm, men också för hela regionen. Yrkeshögskoleutbildningarna är en viktig resurs för att tillgodose företagarnas kompetensbehov vilket i sin tur är nödvändigt för en positiv tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M).

Myndigheten för yrkeshögskolan tog emot 1208 ansökningar och av dem beviljades 525, vilket ger en beviljandegrad på 43% sett över hela landet. För Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm innebär årets besked en beviljandegrad på 80%.

- Jag måste erkänna att beskedet inte riktigt sjunkit in ännu, men jag är oerhört glad och lättad – detta är precis vad vi har jobbat för! Vi vet att de som går våra utbildningar är eftertraktade på arbetsmarknaden och nio av tio av våra elever har jobb direkt efter examen. Nu kan vi ge ännu fler möjlighet att växa, både studerande och företag, säger Tony Helm, rektor Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm.

Yrkeshögskolan i Hässleholm beviljas utbildningarna tågtekniker, elingenjör/elkonstruktör, elkraftsingenjör – projektering och beredning, entreprenör elinstallation – auktoriserad elinstallatör, automationsingenjör, anläggningsingenjör produktionsledning, byggnadsingenjör produktionsledning samt entreprenadsingenjör – bygg och anläggning. Utbildningarna arbetsledare anläggning och produktionsledare husbyggnad beviljades inte.

- Att vi beviljas utbildningen för tågtekniker är extra glädjande och det betyder att Hässleholms roll som knutpunkt stärks ytterligare. Tillsammans med den nya tågunderhållsdepån och satsningen på höghastighetsstation är detta inte bara en stor del av vår identitet, utan en viktig del för hela kommunens utveckling, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsen andre vice ordförande.


För mer information kontakta:

Tony Helm, rektor Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm
Tel 0709-818054, tony.helm@hassleholm.se

Madeleine Leth, Yrkeshögskolesamordnare

Tel 0732-490212, madeleine.leth@hassleholm.se

Henric Fröjd, Yrkeshögskolesamordnare

Tel 0732-490210, henric.frojd@hassleholm.se

Pär Palmgren, kommunstyrelsens ordförande

Tel 0451-26 83 75, par.palmgren@hassleholm.se

Lena Wallentheim, kommunstyrelsens andre vice ordförande

Tel 0451-26 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se

Läs mer: 

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2018/Manga-nya-platser-i-yrkeshogskolan/

http://yhsyd.se/

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Under fredagen den 26 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningar som beviljats inför hösten 2018. Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm beviljas åtta av tio ansökta utbildningar.

Läs vidare »
Osokqj09v5n3kxybqznz

InfoPoints för bättre tillgänglighet och service till besökare i kommunen

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 09:26 CET

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel på drygt 980 000 kr från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska under en tvåårsperiod bygga upp, implementera och utvärdera InfoPoints som koncept i Hässleholms kommun.

Media no image

Europa Direkt Hässleholms verksamhet fortsätter 2018-2020

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 10:17 CET

Nyligen fick Hässleholms kommun ett positivt besked från EU-kommissionen: Europa Direkt Hässleholm beviljas fortsatt EU-finansiering och verksamheten fortsätter under perioden 2018-2020.

Beskedet innebär att kontoret kommer fortsätta att finnas till hands för alla som vill lära sig mer om EU i nordöstra Skåne.

- Att vi beviljas fortsatt finansiering vittnar om Europa Direkt-kontorets uppskattade verksamhet, men också om det fina EU-arbete som Hässleholms kommun bedriver, säger Ludvig Einarsson, EU-koordinator. 

Det kommande året består av en rad aktiviteter som exempelvis Europaforum Hässleholm, Europadagen, Språkdagen, välkomstmässor, skolbesök och utbildningar. 

- Med de allmänna valen i Sverige 2018 följt av Europaparlamentsvalet 2019 är det en spännande period som väntar och vi kommer att fokusera på att nå främst ungdomar under olika demokratifrämjande aktiviteter, säger Josefine Smith, EU-koordinator. 

Om Europa Direkt

För att informera lokalt ute i landet har EU-kommissionen byggt upp ett nätverk av lokala informationskontor och dokumentationscentra, så kallade Europa Direkt Nätverk, som finns runtom i Europa och i Sverige. De hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen, EU:s regelverk och EU-dokument samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Nätverket med ED-kontor drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets informationskontor, lokala och regionala partners. Det finns närmare 500 informationskontor runtom i EU och i Sverige finns de på ett 16-tal platser. Deras information och aktiviteter vänder sig till en bred allmänhet.

Europa Direkt Hässleholm hittar ni på Norra Stationsgatan 8B i centrala Hässleholm.

För mer information kontakta:

Josefine Smith, EU–koordinator, 0721-99 68 64

Läs mer:

www.hassleholm.se/europadirekt

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Nyligen fick Hässleholms kommun ett positivt besked från EU-kommissionen: Europa Direkt Hässleholm beviljas fortsatt EU-finansiering och verksamheten fortsätter under perioden 2018-2020.

Läs vidare »
Media no image

Hög vattennivå i Finjasjön kräver beredskap

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 17:02 CET

Det är hög vattennivå i Finjasjön och stiger den ytterligare kan det påverka närliggande fastigheter.

- Vi vet sedan tidigare vilka skador vattnet kan göra, även om vi ännu inte är uppe i samma nivåer som under översvämningen 2002. Vi vill uppmana de som bor i närheten att se över sina fastigheter på förhand, säger kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt.

I slutet av förra veckan stängdes vägen mot Tormestorps båthamn för att skyddsvallen skulle kunna fyllas igen.

- Vi håller ständig koll på vattennivån och trots att vi inte har nått den kritiska nivån valde vi att stänga vallen som en förebyggande åtgärd. Marken har svårt att ta emot mer vatten och regnar det mycket kommer vattennivån i sjön att stiga, säger Mats Svensson som är förvaltningschef på tekniska förvaltningen.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ha ett skydd mot eventuell översvämning. En skyddsåtgärd kan vara att lägga ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnaderna. Du kan köpa plastsäckar att fylla med sand på brandstationen i Hässleholm mellan klockan 07.00 och 19.00, dagligen under de kommande veckorna. Plastsäckarna kostar 5 kronor styck och betalas via faktura. Sand finns att hämta vid Björkvikens badplats från och med tisdag den 12 december.

- Om du bygger ett tillfälligt skydd av makadam eller liknande krävs inget bygglov. Om du däremot vill bygga ett permanent skydd behöver du först kontakta stadsbyggnadskontoret, säger Mats Svensson.

Håll koll på källare och utsatta utrymmen 

Se över de utrymmen där vattnet kan tränga in och flytta möbler och inredning som kan skadas.

- I akuta lägen med inträngande vatten kan man låna en pump av räddningstjänsten i ett dygn kostnadsfritt, i mån av tillgång. Är det risk för inträngande vatten rekommenderar vi att man köper en egen dränkbar pump så man inte riskerar att stå utan. De säljs i bygghandel, järnhandel och liknande affärer, säger räddningschef Daniel Sirensjö.

Kontakt

Har du som fastighetsägare frågor når du tekniska förvaltningen på telefon 0451-26 83 02 under måndag till fredag mellan klockan 8 och 17. Övrig tid kan du kontakta räddningstjänsten i Hässleholm på telefon 0451-26 80 26.

Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor kring vilka skador som ersätts och vilket ansvar du har som fastighetsägare. 

För mer information kontakta:

Mats Svensson, förvaltningschef tekniska förvaltningen, tfn: 0451-26 83 11

Anders Nählstedt, säkerhetschef, tfn: 0451-26 80 21

Daniel Sirensjö, räddningschef, tfn: 0451-26 80 38

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Det är hög vattennivå i Finjasjön och stiger den ytterligare kan det påverka närliggande fastigheter. - Vi vet sedan tidigare vilka skador vattnet kan göra, även om vi ännu inte är uppe i samma nivåer som under översvämningen 2002. Vi vill uppmana de som bor i närheten att se över sina fastigheter på förhand, säger kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt.

Läs vidare »
Hwzubdg7kgkilwtnlelt

Nya busshållplatser när Järnvägsgatan öppnas den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:52 CET

Arbetet med att bygga om Hässleholms centrum är inne i slutskedet. Den 10 december öppnas Järnvägsgatan för trafik. Stads- och regionbussarna flyttar då tillbaka till Järnvägsgatan och får nya hållplatslägen vid Hässleholm C.

Exb1lfr3tckogwdtnkrx

Nu invigs Amelies plats

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 07:55 CET

Ombyggnaden i Hässleholms centrum är inne i slutskedet och den 3 december invigs Amelies plats i samband med julskyltningen. Det blir firande från klockan 12 till 18 med artister, invigningstal och dans kring granen. Järnvägsgatan öppnar inte upp för trafik förrän den 10 december och då kommer även busstrafiken att återgå till ordinarie hållplatser.

Eu5faa1yijqzaeuerwmd

Årets Hässleholmare 2017: Peps Persson

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 20:10 CET

Peps Persson har utnämnts till Årets Hässleholmare 2017. Vinnaren tillkännagavs vid Hässleholms Galakväll den 17 november.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningskontoret.
  • tpvfemeyma.rtrzqagqyornarssoonn@mmhassleholm.sofvae
  • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

  • Hässleholms kommun
  • Stadshuset
  • 281 80 Hässleholm
  • Vår hemsida

Länkar