Eaickszb5g8jmgqvv24v

Årets Hässleholmare – nominera din kandidat!

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 13:11 CEST

För fjortonde året i rad ska Årets Hässleholmare utses och nu uppmuntras allmänheten att nominera lämpliga kandidater. – Utan allmänhetens engagemang kan vi missa framstående personer inom områden som vi inte är så bekanta med, säger Bjarne Öhrling, projektledare för Årets Hässleholmare.

Bw5fnm9lhmrhz4bfymdn

Ytterligare avstängningar i Hässleholms centrum

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 09:38 CEST

Korsningen mellan Tingshusgatan och Järnvägsgatan stängs av från och med måndagen den 18 september. Avstängningen görs för att ge plats till byggarbetet med omgestaltningen av Hässleholms centrum.

Media no image

Hässleholms kommun kommer att bestrida Konkurrensverkets stämningsansökan om markavtal för fiber

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 15:17 CEST

Konkurrensverket har utrett om Hässleholms kommuns val att neka privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiber strider mot Konkurrenslagen. Idag kom Konkurrensverkets stämningsansökan, där man anser att Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Hässleholms kommun har en annan uppfattning.

- Vi fick ta del av stämningsansökan idag och kommer nu att gå igenom den noga innan vi kan bemöta den närmare. Men Hässleholms kommuns inställning är precis som tidigare att vi har agerat rätt. Vi kommer därför att hävda vår ståndpunkt och bestrida stämningsansökan i Patent- och marknadsdomstolen, säger kommunjurist Magnus Gjerstad.

Konkurrensverket yrkar att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Hässleholms kommun att på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun. Det ställs också krav på att förbudet kombineras med ett vite på 25 miljoner kronor som kommunen kan få betala om den inte följer domstolens beslut. Konkurrensverket anser alltså att kommunens agerande har stridit mot Konkurrenslagen.

För mer information kontakta:
Magnus Gjerstad, kommunjurist, 0451-26 83 73, 0709-81 83 73

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Konkurrensverket har utrett om Hässleholms kommuns val att neka privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiber strider mot Konkurrenslagen. Idag kom Konkurrensverkets stämningsansökan, där man anser att Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Hässleholms kommun har en annan uppfattning.

Läs vidare »
R8d5teq9zkook9umxvf5

T4vux firar 10-årsjubileum och bjuder in till öppet hus

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 13:46 CEST

I 10 år har T4vux, på det gamla regementsområdet T4 i norra Hässleholm, utbildat och bidragit till ökad sysselsättning i kommunen. Den 13 september har de öppet hus och bjuder in allmänheten till att fira 10-årsjubileumet tillsammans.

Qz4jscctqbdofgoqjcjx

Europaforum 2017 slår publikrekord

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 14:29 CEST

​Europaforum Hässleholm slår publikrekord med 850 anmälda besökare inför starten på måndag den 28 augusti. Det är en ökning med 250 besökare jämfört med förra årets Europaforum.

Peq8eljli2s4b6jnhev2

Migrationsminister Heléne Fritzon till Europaforum Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 15:36 CEST

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) kommer till Europaforum för att diskutera EU:s asylpolitik. Fritzon, som ersätter tidigare inrikesministern Morgan Johansson, deltar på onsdagens seminarium med titeln EU:s asylpolitik - blir det solidaritet nu?

Ba7fis0puiahpgu4eakx

Hovdala naturområde som pedagogiskt upplevelsecenter?

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 15:42 CEST

Hovdalaområdet är idag ett uppskattat besöksmål för både hässleholmare och turister. Men hur kan det utvecklas för framtiden? För att hämta inspiration och kunskap till utvecklingsarbetet var politiker och tjänstemän på studiebesök under torsdagen den 17 augusti. Man besökte Fulltofta Naturcentrum, Falsterbo Naturum och Naturcentrum Amager.

Media no image

Näringslivet i Hässleholms kommun gör innovativ satsning på smidigare arbetsmarknad

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 14:40 CEST

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel om drygt 20 miljoner kronor för att tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom det privata näringslivet utveckla näringsliv och arbetsmarknad.

Svensk ekonomi går på högvarv. Inte sedan miljonprogrammet har byggandet varit så högt och flera industrier skriker efter arbetskraft. Trots detta visar Arbetsförmedlingens siffror att den öppna arbetslösheten i juli 2017 är högre än motsvarande period förra året. Detta gäller såväl riket som helhet som Hässleholms kommun. Med andra ord finns det en matchningsproblematik – de lediga jobben finns men det finns inte arbetskraft med rätt utbildning eller erfarenhet.

Från Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät vet vi att yrkesförberedande gymnasieutbildning står högt upp på företagarnas önskelista. Det låga och sjunkande söktrycket till yrkesprogrammen är därför illavarslande inför framtiden. När det gäller arbetslivserfarenhet handlar det inte bara om att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Med arbetslivserfarenhet kommer också ansvarstagande, servicekänsla och självständighet. För detta krävs att man först får in en fot på arbetsmarknaden, men när trösklarna är för höga för dem med kort utbildning och de som saknar arbetslivserfarenhet så får dessa arbetssökande aldrig chansen. Detta påvisar att det finns en annan dimension av matchningsproblemet, som inte bara går att lösa med utbildning.

Under våren har företrädare för Arbetsmarknadsenheten i Hässleholms kommun fört dialoger med arbetsgivare i det privata näringslivet om hur de ser på matchningsproblematiken och om vi tillsammans kan göra något åt detta. Dessa samtal har resulterat i många goda idéer och en ordentligt stor uppslutning. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och några av kommunens allra största arbetsgivare har vi lämnat in en ansökan till Europeiska socialfonden om projektmedel på drygt 20 miljoner kronor för att testa en ny modell, och ansökan beviljades nyligen.

Den nya modellen går ut på att företagen tillsammans med Arbetsmarknadsenheten ska internutbilda arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Teori kommer att varvas med praktiska uppgifter ute på företagen och när den grundläggande utbildningen är över övergår den till en arbetsmarknadspolitisk anställning, som i sin helhet är bidragsfinansierad. De som anställs kommer också att utbildas i praktikhandledning så att de i sin tur kan ta emot praktikanter hos den arbetsgivare de är placerade hos.

-Den här kombinationen av utbildning och arbete, i samverkan mellan privat och offentlig sektor, är ett nytt grepp. Förhoppningarna är stora att matchningsproblematiken ska minska, att arbetsmarknaden ska bli smidigare och att fler hässleholmare ska få avlönat arbete, säger Jörgen Bergvall, verksamhetschef på Arbetsmarknadsenheten i Hässleholms kommun.

Projektets analysfas kommer att starta redan om ett par veckor och fortlöpa till årsskiftet. Under analysfasen ska detaljerna finslipas och en ny organisation ska byggas. Bland annat kommer en ny avdelning, Företagsservice, att skapas inom Arbetsmarknadsenheten och en chef för den organisationen ska snarast tillsättas. Sista dagen att ansöka om tjänsten är den 3 september.

Under tiden för analysfasen finns fler möjligheter för företag i Hässleholm med omnejd att ansluta till den här storsatsningen. Arbetsgivare som är intresserade och vill veta mer är välkomna att höra av sig till Arbetsmarknadsenheten.

För mer information kontakta:

Jörgen Bergvall,
Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten Hässleholms kommun
Tel 0451-26 70 69, jorgen.bergvall@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Hässleholms kommun har beviljats projektmedel om drygt 20 miljoner kronor för att tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom det privata näringslivet utveckla näringsliv och arbetsmarknad.

Läs vidare »
Fkviei2ggfzo1yvtmj4v

Järnvägsgatan stängs av och busshållplats flyttas 21/8

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 10:11 CEST

Nu inleds tredje och sista etappen i ombyggnaden av Hässleholms centrum. Det innebär att Järnvägsgatan stängs av mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen, från och med den 21 augusti. Regionbusshållplatserna vid Hässleholm C flyttas från Järnvägsgatan till tillfälliga hållplatser längs Magasinsgatan.

Media no image

Stefan Larsson tar tjänstledigt som förvaltningschef

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2017 16:00 CEST

Stefan Larsson (M), som är ny ordförande för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 augusti, begär tjänstledigt från sin tjänst som förvaltningschef under resten av mandatperioden.

Kommunchef Bengt-Arne Persson och förvaltningschef Stefan Larsson har under en tid fört samtal kring den situation som nu uppstått då Stefan Larsson är anställd som förvaltningschef för Hässleholms Fritid samtidigt som han har förtroendeuppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
- Stefan Larsson kommer att anhålla om tjänstledighet från sin tjänst som förvaltningschef under den period som han har uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Anledningen är att ingen av oss vill riskera att någon intressekonflikt uppstår, säger kommunchef Bengt-Arne Persson.

Stefan Larsson kommer under sin tjänstledighet från förvaltningschefstjänsten att arbeta på kommunledningskontoret med utredningar och kommunövergripande projekt.
- Stefan Larsson har de kompetenser som krävs för ett sådant uppdrag. Vi är glada att vi under en period nu kan dra nytta av Stefan Larssons erfarenhet och kunskap om vår kommun på ett bredare område, säger Bengt-Arne Persson.

Fritidsnämndens presidium fick under torsdagen information om förändringen och ställer sig positiva till förslaget om tjänstledighet och en tidsbegränsad anställning på kommunledningskontoret. Det har även förts en dialog med kommunalråden Pär Palmgren (M) och Robin Gustavsson (KD) samt oppositionsråd Lena Wallentheim (S).

Kommunchefen kommer att skriva fram ett ärende i frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott när den formella ansökan om tjänstledighet lämnats in. Kommunchefen har också fått i uppdrag att återkomma med förslag på tillförordnad förvaltningschef under Stefan Larssons tjänstledighet.

För mer information kontakta:
Kommunchef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51, 0709-81 80 51
Pär Palmgren (M), kommunstyrelsens ordförande, 0451-26 83 75, 0709-81 83 75
Stefan Larsson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, 0451-26 82 50, 0709-81 82 50

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Stefan Larsson (M), som är ny ordförande för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 augusti, begär tjänstledigt från sin tjänst som förvaltningschef under resten av mandatperioden.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningskontoret.
  • vwemmaxp.ragypfynajzrsson@hassleholm.smke
  • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

  • Hässleholms kommun
  • Stadshuset
  • 281 80 Hässleholm
  • Vår hemsida

Länkar