Förslag på ny översiktsplan tar sikte på Hässleholms kommun år 2040

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 15:54 CEST

​Ett förslag på en ny översiktsplan för Hässleholms kommun är klart och ska nu ut på samråd. Översiktsplanen anger hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt, fram mot år 2040.

Direktsänt studentutspring

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2020 08:00 CEST

I samarbete med Norra Skåne direktsänder vi årets studentutspring på Jacobsskolan och Hässleholms tekniska skola den 12 juni. Direktsändningen pågår hela dagen och utsläppen varvas med intervjuer m.m. Sändningen visas på nsk.se och ligger kvar i 30 dagar.

Hässleholm startar särskilt covid-19-team inom ordinärt boende

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2020 11:16 CEST

Hässleholms kommun startar ett särskilt team inom ordinärt boende som enbart ska arbeta mot brukare med konstaterad covid-19. Teamet startar den 30 juni och kommer att vara tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan.

-Det finns flera fördelar med ett särskilt team, framförallt minskar risken för att smitta sprids, säger tf. förvaltningschef Eva Liljekvist Borg.

Covid-19-teamet startar den 30 juni och kommer att jobba helt separat från övrig personal. De får en egen lokal att utgå från och egna bilar att använda. Teamet består av en enhetschef, en samordnare samt 15 vård- och omsorgsmedarbetare, som arbetar dag, kväll och natt.

-Alla har frivilligt anmält sitt intresse för att arbeta i teamet. Det är ett motiverat gäng som vill göra sitt bästa i en mycket speciell situation, säger Eva Liljekvist Borg.

Specialiserat team

Den som leder det nya covid-19-teamet inom ordinärt boende är Monica Nilsson. I vanliga fall arbetar Monica som enhetschef på äldreboendet Hemgården i Tyringe, men när coronaviruset var ett faktum ville hon vara en del av arbetet med det nya teamet.

-Det känns väldigt spännande att vara en del av ett team som kommer att bli specialiserade och duktiga på att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19, säger enhetschef Monica Nilsson.

När en brukare i ordinärt boende blivit konstaterat smittad av coronaviruset tar covid-19-teamet över och ansvarar för vården och omsorgen tills personen friskförklaras.

-På så vis behöver inte övrig personal känna oro för att arbeta med smittade personer, i och med att covid-19-teamet tar över, säger Eva Liljekvist Borg.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Hässleholms kommun startar ett särskilt team inom ordinärt boende som enbart ska arbeta mot brukare med konstaterad covid-19. Teamet startar den 30 juni och kommer att vara tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan.

Läs vidare »

Plexiglas öppnar upp för efterlängtade besök på äldreboenden

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 10:47 CEST

Från och med den 22 juni tas de första besökarna emot vid de säkra mötesplatser som ställts upp vid Hässleholms kommuns alla äldreboenden. Med hjälp av en plexiglasvägg får boende och närstående nu en möjlighet att träffas igen under trygga former.

Besök på äldreboenden vid födelsedagar

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:24 CEST

Nu erbjuds anhöriga att besöka sin närstående på något av Hässleholms kommuns äldreboende vid födelsedagar. Anhöriga planerar födelsedagsbesöken tillsammans med enhetschefen för respektive boende.

Besöken ska ske utomhus med två meters avstånd och de varar i 30 minuter. Anhöriga får inte uppvisa några sjukdomssymptom vid besöket och antal besökare som kan närvara vid varje utomhusbesök sker i dialog med enhetschefen för äldreboendet och efter boendets förutsättningar.

Innan besöket erbjuds anhöriga handsprit och vid behov medverkar personal vid utomhusbesöken. Personal har rätt att avbryta besöket om restriktionerna inte följs, eller efter utsatt tid.

- I nuläget öppnar vi upp för födelsedagsbesök men vi arbetar för att hitta lösningar för att kunna erbjuda trygga och säkra besök även vid andra tillfällen, säger Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilt boende.

Boka ett besök

 • Ta kontakt med enhetschefen för det aktuella boendet inför din närståendes födelsedag för att boka in en tid för ett utomhusbesök.
 • Enhetschefen eller samordnaren går igenom utformningen och förutsättningarna för utomhusbesöket med dig och din närstående.
 • Besökare tar med egen fika om du önskar att fika tillsammans med din närstående.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Hässleholms kommun erbjuder nu anhöriga att besöka sin närstående på något av kommunens äldreboenden vid födelsedagar.

Läs vidare »

Ny covid-19-enhet öppnar i Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 16:11 CEST

En ny korttidsenhet för att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 öppnar i Hässleholms kommun. Syftet är att begränsa antalet medarbetare som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19.

Den 20 maj beslutade omsorgsnämndens ordförande om att öppna en ny tillfällig korttidsenhet inriktad mot vård och omsorg av brukare med konstaterad covid-19. Dessutom startar ett nytt specialiserat hemtjänstteam. Teamet, som utgår från den nya korttidsenheten, kommer att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 som kan vårdas hemma.

Den nya enheten kommer att inrättas på en avskild del av Högalid och rymma 12 platser. Lokalerna till den nya enheten har egen ingång och ingen, varken personal eller brukare, behöver passera några allmänna utrymmen på Högalid. Den nya enheten och det nya teamet beräknas vara igång i början av juni efter beslut från Länsstyrelsen.

-Tanken bakom den nya enheten och det nya teamet är att ytterligare begränsa antalet medarbetare som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19. På så vis minimerar vi smittspridning och skapar trygghet för de vi finns till för, säger förvaltningschef Anneli Larsson.

Trygga medarbetare

Det är medarbetare med stor erfarenhet som kommer att bemanna den nya enheten och det nya teamet för brukare med konstaterad covid-19. Medarbetarna har själva anmält sitt intresse för att arbeta inom enheten och teamet och de får utökad utbildning i både basala hygienrutiner samt användning av skyddsutrustning.

-Alla medarbetare gör ett fantastiskt arbete och det är otroligt viktigt att säkerställa att de känner sig trygga i sitt arbete. Att lära sig att använda rätt skyddsutrustning på rätt sätt i rätt situation är en del i det arbetet, säger Anneli Larsson.

Den nya tillfälliga korttidsenheten på Högalid planeras vara i drift så länge förvaltningen bedömer att behov finns.

Mer information

För att vistas på enheten krävs beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av korttidsvistelse. För brukare som redan har beslut om särskilt boende krävs inget beslut om korttidsvistelse. Prioritering för vistelse på enheten administreras av boendesamordnare i samverkan med enhetschef och övriga berörda professioner.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

En ny korttidsenhet för att ge vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19 öppnar i Hässleholms kommun. Syftet är att begränsa antalet medarbetare som ger vård och omsorg till brukare med konstaterad covid-19.

Läs vidare »

Det blir utspring för årets studenter

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 13:19 CEST

​Glädjande nyheter för årets avgångselever. Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer till gymnasieskolor om hur studentavslutningen kan genomföras. Det innebär att vi kan genomföra en anpassad variant av det klassiska utspringet. För 1:or och 2:or genomförs ingen skolavslutning.

Samarbete för att hjälpa 70+ och andra riskgrupper

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 17:36 CEST

Situationen med coronaviruset utmanar oss alla, men för riskgrupperna kan det vara extra jobbigt att få vardagen att fungera. Genom samverkan med frivilliga organisationer finns nu möjlighet att få hjälp med matinköp och upphämtning av läkemedel. Stödet riktar sig till personer i riskgrupper som inte har möjlighet att få hjälp på annat sätt.

-Jag förstår att det är väldigt tufft, men var rädd om dig och fortsätt stanna hemma om du tillhör någon riskgrupp. Ta hjälp med dina nödvändiga ärenden och håll kontakten på distans med dina nära och kära. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom denna påfrestande tid – håll i och håll ut! säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan med frivilligorganisationerna grundar sig på en avsiktsförklaring mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner och organisationer i civilsamhället. I Hässleholms kommun har det lett fram till ett samarbete med Röda Korset, Frivilliga resursgruppen, Svenska kyrkan och Riksidrottsförbundet.

-Många har hjälp av sina anhöriga, grannar och andra närstående som gör fantastiska insatser. Men alla har inte den möjligheten, därför är vi tacksamma att extra stöd finns med hjälp av frivilliga krafter, säger Kajsa Hermansson, säkerhetssamordnare.

Den som behöver hjälp med matinköp och upphämtning av läkemedel vänder sig till kommunens medborgarservice som vägleder och förmedlar kontakten vidare. Hjälpen bygger på frivilliga insatser, och tillgången är beroende av hur situationen utvecklar sig.

-Vi ser fantastiska insatser från medborgare, näringsliv, föreningar och frivilligorganisationer som på olika sätt visar omtanke och handlingskraft. Pandemin innebär en påfrestning på hela vårt samhälle och vi behöver hjälpas åt. Känner du någon som sitter ensam hemma? Ta kontakt och fråga om du kan hjälpa till, säger Lars Johnsson (M).

Hjälp med livsmedel och läkemedel

Ta i första hand hjälp av någon nära för att handla och uträtta dina ärenden. För att någon annan ska kunna hämta ut receptbelagd medicin åt dig behövs en digital fullmakt. Tänk på att vara ute i god tid med att ordna fullmakt.

Om du inte har någon som kan hjälpa dig finns det flera matbutiker och restauranger i vår kommun som erbjuder hemleverans. Se listan på www.hassleholm.se/matleverans. Kontakta kommunens medborgarservice via telefonnummer 0451-26 70 00 om du inte har tillgång till internet, så hjälper de dig.

Har du ingen som kan hjälpa dig med matinköp eller läkemedel? Ring kommunens medborgarservice på telefonnummer 0451-26 70 00 för vägledning.

Samtalsstöd

Är du orolig eller bara behöver någon att prata med? Ring Äldrelinjen på telefonnummer 020-22 22 33, vardagar kl. 8-19 samt helger kl. 10-16. Du kan även ringa Svenska kyrkans jourhavande präst på telefonnummer 0451-77 62 80, alla dagar kl. 8-17. Övrig tid når du en jourhavande präst via 112.

För dig som vill hjälpa till

Är du intresserad av att engagera dig i en frivilligorganisation? Ring kommunens medborgarservice på telefonnummer 0451-26 70 00 så hjälper de dig vidare.

För mer information kontakta:
Lars Johnsson (M) kommunstyrelsens ordförande
Tel 0451-26 83 46, 0709-81 83 46

Kajsa Hermansson, säkerhetssamordnare
Tel 0451-26 65 41, 0729-77 05 41

Jessica Nilsson, enhetschef medborgarserviceenheten
Tel 0451-26 81 44, 0709-81 41 44

Emma Ragnarsson, kommunikationsstrateg
Tel 0451-26 84 48/ 0709-81 84 48

Läs mer: https://www.hassleholm.se/coronavirus

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Situationen med coronaviruset utmanar oss alla, men för riskgrupperna kan det vara extra jobbigt att få vardagen att fungera. Genom samverkan med frivilliga organisationer finns nu möjlighet att få hjälp med matinköp och upphämtning av läkemedel. Stödet riktar sig till personer i riskgrupper som inte har möjlighet att få hjälp på annat sätt.

Läs vidare »

Vissa lättnader för barn och elever

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 14:16 CEST

​Barn- och utbildningsförvaltningen öppnar försiktigt upp verksamheter som haft stängt under coronaepidemin. Barn i allmän förskola kan åter igen nyttja sin plats i förskolan, öppna förskolan ordnar utomhusaktivitet på prov och Kulturskolan startar upp viss verksamhet. Lättnaderna görs med stor försiktighet och gäller från och med den 4 maj. Beslutet kan komma att omprövas.

Biblioteket börjar med hemkörning

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 11:16 CEST

​Tillhör du en riskgrupp? Då kan du få böcker från biblioteket hemkörda till din dörr. - När våra låntagare inte kan komma till biblioteket så får biblioteket komma till dem, säger Annika Toft, bibliotekarie.

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun
 • hagrnncsa.skgaysrdqgelkgl@giharfssnjleixhosdlmzi.sqreip
 • 0709-81 83 48

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
 • emplmaew.raeagucnakirsgusojgn@znharysskilecuhoaxlmek.szqebt
 • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

 • Hässleholms kommun
 • Stadshuset
 • 281 80 Hässleholm
 • Vår hemsida

Länkar