Följ Hässleholms kommun

Taggar

 • kommunjurist
 • magnus.gjerstad@hassleholm.se
 • 0451-26 83 73

 • Tillförordnad chef Europaforum Hässleholm
 • Europaforum Hässleholm
 • 0734-25 37 46

 • EU-samordnare
 • Europaforum Hässleholm
 • mafattoupygihjis.ksiriqpixjompqgstvswbtbvgbqfuoffeswlsrsson@mehassleetholm.se
 • 0723-93 84 32

 • Tillväxtchef
 • Tillväxt- och näringslivsfrågor
 • xzmikckaqqknel.kcpjmrqipowprqlski@hasslepjriholmfnpuli.siyfievjre
 • 0451-26 72 25

 • Flyktingsamordnare
 • mdtfbqjeqoppnnfeewgtoay.bdcarlmsnkznbocsxom@hasslemwholm.se
 • 0451-26 64 82

 • Informatör
 • Arbetsmarknad och kompetensutveckling
 • elidwviva.cimic@vchasslehozheolkuyqulm.se
 • 0729-770358

 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Gunvor.Borre@hassleholm.se
 • 0451-26 89 86

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningskontoret.
 • emma.ragnarsson@hassleholm.se
 • 0451-26 84 48

 • Kommunikatör - omsorgsförvaltningen
 • lojayrtcuihryvgmsevjbbbabq.nordholm@faqbhassleztpkhoepvmqplmyl.skie
 • 0451-26 75 05

 • Kommunikatör - enheten för strategisk integration
 • ptmarchgcyus.andersson@hasslwulzeholpzzyafjcm.usmjse
 • 0451-26 64 82

 • Marknadsförare - kulturförvaltningen
 • qurashiradi.anoydegvrsefynisuxuacuson@vvpxgzzkbdhassshaxlehohmlm.se
 • 0729-770 077

 • Turistinformatör - tillväxtavdelningen
 • Cauytdrina.Jonssipbabaonwc-Lindhaxzbbmlpqjolm@hasslnleholm.shne
 • 0451-26 73 07