Följ Hässleholms kommun

Bygg höghastighetsjärnväg längs Södra stambanan

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2009 15:51 CEST

Kommunalråden i de fyra skånska kommunerna Malmö, Lund, Hässleholm och Kristianstad vill se en snabb utbyggnad av en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Skåne. De har uppfattningen att sträckningen bör följa Södra stambanans - via Malmö, Lund och Hässleholm - och vänder sig nu gemensamt till den statliga utredaren och regeringen med sina argument.

För att den svenska tågtrafiken ska kunna möta efterfrågan på gods- och persontrafik, bidra till regeringens klimatmål och stärka kommunikationerna med Europa, behövs minst 50 procents ökad järnvägskapacitet till år 2020. Därför har på senare tid idéerna om höghastighetståg, som går snabbare än 300 kilometer i timmen, blivit alltmer konkreta. En resa mellan Stockholm och Köpenhamn skulle då kunna göras på cirka tre timmar.

Den 15 september ska en statlig utredning presenteras om förutsättningarna för höghastighetsbanor i Sverige, med klarlägganden kring effekter, finansiering, översiktlig sträckning och etappindelning av en utbyggnad.

I tidigare diskussioner och utredningar har bedömningen varit att Europabanan mellan Stockholm och Köpenhamn knappast kan komma igång förrän efter 2025. Den sträckning som mest har diskuterats börjar med en tågtunnel Helsingör-Helsingborg och går sedan över Ljungby och Jönköping. Som alternativ har Malmö-Lund-Kristianstad-Växjö föreslagits.

Nu gör de fyra kommunstyrelseordförandena i Malmö, Lund, Hässleholm och Kristianstad alltså ett gemensamt utspel där de föreslår en utbyggnad redan till 2018, när den nya järn­vägs­bron mellan Tyskland och Danmark ska stå klar. De föreslår också att den nya järnvägen ska följa den gamla stambanan mellan Malmö och Stockholm.

Den fullständiga skrivelsen bifogas detta pressmeddelande.

För mer information från Hässleholms kommun, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S), 0709-81 83 68
Kommunchef Johan Eriksson, 0709-81 83 42
Informationschef Hanna Gardell, 0709-81 83 48