Följ Hässleholms kommun

Centralt höghus - nytt landmärke i Hässleholm

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2009 14:17 CET

Blocket Förvaltning AB vill bygga ett höghus med bostäder strax söder om Norra station. Det kommer att bli Hässleholms i särklass högsta hus med minst 14 våningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag gett byggnadsnämnden i uppdrag att göra en planändring som möjliggör att huset byggs och att dessutom se över helheten i stadens bebyggelse väster om järnvägen.

- Det här kan bli ett lyft för Hässleholm och ett landmärke i stan. Satsningen signalerar framtidstro och optimism. Samtidigt är det helt rätt tid att bygga nu när vi går in i en lågkonjunktur, säger kommunalrådet Bo-Anders Thornberg (m).

- Höghuset kan bli ett spännande inslag i stadsbilden. Vi får en förtätning av Hässleholms stad och även ett viktigt tillskott av centralt placerade bostäder, säger kommunalrådet Lars-Göran Wiberg (c).

Huset ska byggas i kvarteret Rusthållaren 3 och 4, söder om Norra station, och kommer att synas tydligt bland annat från Grönängsplan. Det blir minst 14 våningar högt och rymmer 39-52 lägenheter på 80-110 kvm vardera.

- Lägenheterna blir ägarlägenheter med mycket hög standard som kan jämföras med villaboende. I botten planeras P-garage och hela översta våningsplanet är avsett för en restaurang, konferenslokal eller liknande med utsikt över staden, säger Åke Johansson, vd på Blocket Förvaltning AB i Hässleholm.

Projektering och byggstart sker 2009-2010. Huset beräknas vara inflyttningsklart 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och byggnadsnämndens ordförande ser mycket positivt på Blocket Förvaltnings ambitioner. Förslaget stöds även av oppositionsrådet:

- Det är positivt att en privat fastighetsägaretar initiativ till en attraktiv och spännande byggnation i Hässleholm. Byggnationen av ett höghus väster om järnvägen är nästa steg i utvecklingen av Hässleholm som knutpunkt och mötesplats. Det är en satsning på tillväxt och utveckling som gör Hässleholm ytterligare intressant, säger oppositionsrådet Tommy Nilsson (s).

För mer information, kontakta
Bo-Anders Thornberg (m), 0451-26 83 69, 0709-81 83 69
Lars-Göran Wiberg (c), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Åke Johansson, Blocket Förvaltning AB, 0709-85 09 00
Kanslichef Maj-Inger Carlsson, 0451-26 83 43, 0709-81 83 43
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48