Följ Hässleholms kommun

Dryport Skåne är en långsiktig satsning som förutsätter bred politisk förankring

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2013 14:53 CET

Mot bakgrund av de senaste veckornas artiklar i Norra Skåne om Dryport Skåne/Hässleholm Nord vill Hässleholms kommunalråd Urban Widmark (M), Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) göra följande gemensamma kommentar:

Dryport Skånes industri- och logistikpark är en långsiktig och strategisk satsning i Hässleholms kommun. Vi vill möta kommunens och regionens behov av iordningställd mark för framtida etableringar samtidigt som vi möjliggör flexibla lösningar för kommande transportbehov. Vi är därför övertygade om att Dryport Skåne är en klok och miljövänlig investering där vi nyttjar och stärker de naturliga konkurrensfördelar som järnvägen ger Hässleholms kommun.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att beslut om starttillstånd för markentreprenaden ännu inte har fattats. Ett så pass omfattande och framtidsinriktat projekt som Dryport Skåne förutsätter naturligtvis en fortsatt bred politisk förankring, och här har vi stor respekt för den demokratiska process som har varit och som återstår.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har hittills i enighet beslutat att fortsätta projektarbetet och att möjliggöra finansiering i investeringsbudgeten. Projektansvariga tjänstemän har informerat om Dryport Skåne i kommunstyrelsen 24 oktober och i kommunfullmäktige 27 december. Vi kommer vidare att inom de närmaste två veckorna fortsätta dialogen och diskussionerna i de politiska partierna. Här ingår givetvis en genomgång av vilka kontakter som projektledningen idag har med intressenter och samarbetsparter som ser affärsmöjligheter i området på kort och lång sikt.

Vår gemensamma ambition är att få fram ett så bra underlag som möjligt så att vi kan känna oss trygga i vårt beslut. Det som återstår är alltså att ge ett starttillstånd till markentreprenad, genom att anta leverantör i ett upphandlingsbeslut. Det beslutet är planerat att tas i mitten av februari, men vi vill med kraft poängtera att det inte kommer att fattas något beslut av oss tre kommunalråd utan att det först är grundligt förankrat i de politiska partierna.

För mer information kontakta:
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S), 0451-26 83 68, 0709-81 83 68