Följ Hässleholms kommun

Effektiviseringsplan drabbar kollektivtrafiken i nordöstra Skåne

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2012 10:03 CEST

I ett möte med Hässleholms kommun meddelade Skånetrafiken att de under hösten och vintern 2012 genomför betydande nedskärningar i kollektivtrafiken i Skåne. För Hässleholms och nordöstra Skånes del innebär det framförallt försämringar i den regionala busstrafiken.

Nedskärningarna kommer sig av att Skånetrafiken inte har fått den ökning av resandet som man räknat med under 2012. De planerade nedskärningarna innebär färre avgångar i tåg- och busstrafiken i hela Skåne men drabbar resenärerna i nordöstra Skåne hårt: på några linjer läggs vissa turer ner helt.

– Att dra in på och, i vissa fall, helt lägga ner turer är förödande för landsbygdskommunerna i nordöstra Skåne. Utbudet av förbindelser är redan begränsat och risken är att fler väljer att köra bil i stället för miljövänligt kollektivresande. Blir det dessutom nytt zonindelningssystem i Skåne måste vi åtminstone få behålla dagens reseutbud för att pendlarna ska känna att de får valuta för pengarna, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

 – Detta är inte acceptabelt. Att lägga ner busslinjerna innan Pågatågstrafiken ens kommit igång fullt ut är inte rimligt. För många av de som åker kollektivt idag försvinner den möjligheten helt eftersom de alternativa färdvägarna är så begränsade. Fördomarna om att det är omständigt och opraktiskt att resa kollektivt besannas, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

Så här drabbas bussresenärerna i Hässleholms kommun:

  • Från den 19 augusti 2012 plockas helgtrafiken samt de två sista turerna måndag-fredag bort från linje 531 (Perstorp – Tyringe – Hässleholm). 
  • Från tidtabellsskiftet i december 2012 förvinner alla turer mellan Hästveda – Osby på linje 536. Även trafiken mellan Tormestorp - Sösdala på linje 534 läggs ner. De sista turerna på sträckan Markaryd – Hässleholm (linje 532) och Hässleholm – Vinslöv – Önnestad – Kristianstad (linje 555) försvinner. På linje 1 (Ljungdala – Centralen – Garnisonen/Sjörröd) dras de sena kvällsturerna in (efter kl. 22).

 

För mer information kontakta:
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Strategisk samhällsplanerare Christina Zoric Persson, 0451-26 80 94, 0709-81 80 94
Tf kommunikationschef Lina Holmberg, 0451-26 72 38, 0709-71 72 38

Bifogade filer

PDF-dokument