Följ Hässleholms kommun

Finansierings- och genomförandeavtal klart för Pågatåg nordost

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 10:56 CET

Pågatåg nordost tog ytterligare ett kliv framåt när satsningens företrädare träffades i Hässleholm den 26 januari och skrev under ett avtal om kostnadsfördelning och genomförande av järnvägsutbyggnaderna.  Nu återstår regeringens godkännande.

När utbyggnadens tre etapper är helt färdigställda, enligt planeringen i december 2014, ska nio skånska och fyra småländska orter ha fått nya tågstopp. Satsningen innebär bland annat också att förbättrad kapacitet för övrig tågtrafik på ett antal sträckor.

- Pågatåg nordost blir ett lyft för arbets- och boendemarknaden i Sydsverige. Nu knyter vi ihop delar av Skåne, Småland och Blekinge över länsgränserna. Jag utgår ifrån att regeringen nu tar hand om sin del i satsningen, säger Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

- Med genomförandeavtalet tar Pågatågsprojektet nu ett stort steg framåt. Pågatågen stärker vårt konkurrensläge och är ett viktigt projekt för såväl kommunikationerna som miljön i nordöstra Skåne och södra Småland. Pågatåg nordost är också ett konkret bevis på vad kommunernas och näringslivets gemensamma engagemang kan åstadkomma inom kollektivtrafiken, säger Urban Widmark, kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun. 

Avtalet innebär att åtta av de berörda kommunerna tillsammans med Region Skåne och Regionförbundet Södra Småland står för halva kostnaden för Pågatåg Nordost, 219 miljoner kr. Resten betalas av Banverket under förutsättning att regeringen säger ja.

Region Skåne medfinansierar projektet med 75 miljoner kr genom medel från den regionala transportinfrastrukturplanen. I övrigt fördelas kostnaderna enligt följande: Hässleholms kommun 60 miljoner kr, Kristianstads kommun 24 miljoner kr, Osby Kommun 12 miljoner kr, Höörs kommun 12 miljoner kr. Regionförbundet södra Småland investerar tillsammans med Älmhult, Alvesta, Växjö och Markaryds kommuner 36 miljoner kr (fördelas solidariskt och finansieras delvis av EU).

Mer information
Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande Region Skåne, 0708-55 55 54
Bo Frank, viceordförande regionstyrelsen, regionförbundet södra Småland, kommunalråd Växjö, 0470-413 90, 0705-84 13 90
Jens Möller, regional direktör, Banverket,  0702-16 18 71
Urban Widmark, kommunalråd Hässleholm, 0709-81 83 78

 

Bakgrundsfakta Pågatåg nordost

Näringsliv och kommuner i nordöstra Skåne och i södra Småland har i samverkan med Banverket, Region Skåne och Regionförbundet södra Småland utrett möjligheten att förstärka den regionala tågtrafiken i detta område. Deltagande kommuner är Hässleholm, Kristianstad, Osby, Höör, Bromölla, Perstorp, Växjö, Älmhult, Alvesta, Markaryd och Sölvesborg. Förslaget söker så långt möjligt begränsa samhällets investering genom att utnyttja befintliga banor och den resurs av rullande material som frigöres genom att nya Pågatåg med början år 2009 levereras till regionaltågssystemet i Skåne.

Pågatåg Nordost innebär tretton nya stationssamhällen som bidrar med ökat pendlings-underlag. Åtgärderna möjliggör en fördubbling av turtätheten för de redan tågbetjänade orterna, vilket får stor betydelse för möjligheter till dagspendling och för konkurrenskraften mot biltrafik.

Förslaget berör fem befintliga sträckningar:
Hässleholm – Alvesta - Växjö
Hässleholm – Kristianstad – Karlshamn
Hässleholm – Malmö
Hässleholm – Helsingborg
Hässleholm – Markaryd – (Halmstad)

Utbyggnaden sker i tre etapper som beräknas vara färdigställda i december 2011 (etapp1), december 2013 (etapp 2), december 2014 (etapp 3). Nya stationer anläggs i Tjörnarp, Sösdala, Ballingslöv, Hästveda, Killeberg, Diö, Vislanda, Gemla, Önnestad, Fjälkinge, Bjärnum, Vittsjö, Markaryd.

Etapp 1 med trafikeringsstart december 2011 omfattande:

- Ny pågatågstrafik i styv tidtabell mellan Hässleholm och Alvesta med nya stationer i Ballingslöv, Hästveda, Killeberg, Diö och Vislanda.
- Befintlig pågatågstrafik mellan Helsingborg och Åstorp förlängs i styv timmestrafik under högtrafik till Hässleholm (kan eventuellt tidigareläggas till december 2010).
- Befintlig pågatågstrafik mellan Helsingborg och Kristianstad förlängs i styv timmestrafik till Karlshamn med ny station i Fjälkinge.
- Befintlig pågatågstrafik mellan Ystad/Malmö och Höör förlängs i styv timmestrafik till Kristianstad med ny station i Sösdala

Etapp 2 med trafikeringsstart december 2013 omfattande:

- Den i december 2011 till Kristianstad förlängda pågatågstrafiken får ny station i Önnestad.
- Ny pågatågstrafik i styv timmestrafik mellan Hässleholm och Markaryd med nya stationer i Bjärnum, Vittsjö och Markaryd (trafiken kan efter öppnandet av Hallandsåstunneln förlängas till Halmstad).
- Den i december 2011 öppnade pågatågstrafiken mellan Hässleholm och Alvesta förlängs till Växjö efter den ombyggnad av Växjö bangård som görs i ett separat projekt.

Etapp 3 med trafikeringsstart december 2014 omfattande:

- Den i december 2011 till Kristianstad förlängda pågatågstrafiken får ny station i Tjörnarp
 

Bifogade filer

PDF-dokument