Följ Hässleholms kommun

Företagen i Hässleholm bjuds in att sätta framtidens agenda

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2011 13:54 CEST

Hösten rivstartas med att utveckla en ny näringslivsstrategi. I dagarna går det ut inbjudningar till företag, företagsorganisationer och regionala partners till workshops där en omvärlds- och nulägesbild ska förankras och gemensamma målbilder för näringslivet tar sin start.

- Det är kraftfullt och med stor optimism vi går in i det här arbetet, säger näringslivschef  Charlotte Fogde Andréasson. Genom att så omfattande involvera våra partners och företag i vår region tror vi möjligheten att göra något bra blir bättre.

Strax innan sommaren upphandlade Hässleholms kommun konsulter för att agera processtöd och kunskapsbasera en ny näringslivsstrategi för Hässleholms kommun med bl.a. omvärlds- och nulägesanalys. Valet föll på WSP Strategi och Analys. I oktober och november kommer de att presentera en första omvärlds- och nulägesbild vid ett antal workshopar.

- Syftet med workshoparna är att tillsammans med näringsliv och partners, föra en diskussion kring en kunskapsbaserad omvärlds- och nulägesbild, kanske lägga till eller ta bort faktorer och därmed enas om att så här ser det ut, säger Charlotte Fogde Andréasson. Det är oerhört viktigt att vi delar samma bild och samma ambition för att kraftfullt kunna utveckla Hässleholms kommun.

Processen började för ett år sedan då Näringslivsrådet, med representanter från olika företagsorganisationer, tillsammans med Hässleholms kommun bestämde sig för att utveckla en ny näringslivsstrategi.

- Då började resan. Studiebesök hos företag, frukostklubbar med temat företagsklimat, bildandet av olika arbetsgrupper internt för att identifiera förenklingsåtgärder för företag och mätning av vår myndighetsutövning har gett god input till arbetet, berättar Charlotte Fogde Andréasson.

Processen att utveckla en näringslivsstrategi innehåller flera element. Ett av de kanske mer udda elementen är att starten av ett twitter-konto (www.twitter.com/bizHassleholm).

- Det är ett av flera sätt vi tänker använda för att göra vårt arbete transparent och därmed kunna involvera nya grupper att engagera sig, berättar näringslivssamordnare Mikael Kipowski som ansvarar för kontot. Här ska intresserade kunna följa vardagens arbete och ge input.

Hela strategin beräknas vara klar i mars. Följ gärna processen via www.twitter.com/bizHassleholm

För mer information, kontakta gärna
Näringslivschef Charlotte Fogde Andréasson
0709-71 72 29

Bifogade filer

PDF-dokument