Följ Hässleholms kommun

Första spadtaget i Sösdala – för 16 nya stationer i Skåne och Småland

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2011 11:30 CET

Nu är bygget av den nya stationen i Sösdala igång. Idag togs det officiella första spadtaget. Sösdala är först ut av de 16 nya stationer som byggs för Pågatåg och Krösatåg i norra Skåne och i södra Småland under åren 2011-2014.

­­­­­- Bra kommunikationer är en förutsättning för levande landsbygd, och genom att öppna upp Pågatågstrafik på nya orter i Skåne förbättras våra kommuninvånares tillgänglighet till arbete, skola och fritid. Det blir möjligt att kombinera hög livskvalitet och bra boendemiljö med en stor arbetsmarknad, säger Urban Widmark, kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun.

Trafikverket bygger två nya plattformar under mars till maj. De kommer att utrustas med väderskydd, digitala skyltar för trafikinformation, avgångsskyltar och ramper till den nya gång- och cykeltunneln. Den 14 maj är det invigning och då kommer Pågatågen mellan Kristianstad och Malmö att stanna en gång i timmen.

­- Pågatåg nordost och Krösatåg är ett projekt där kommunerna, regionerna och staten tillsammans gör ett nytt tågresande möjligt i nordöstra Skåne och södra Småland, säger Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Syd.

­- I södra Småland innebär de nya stationerna väsentligt förbättrade möjligheter för arbetspendling i regionen, inte minst till och från Älmhult med IKEA och Växjö med Linnéuniversitetet, säger Sven Sunesson, ordförande i trafiknämnden på Regionförbundet södra Småland.

­- Jag hoppas med detta att vi nu ser en större integration och bättre förutsättningar för arbetspendling. Bra kommunikationer både på järnväg och väg är en förutsättning för utveckling i hela Skåne, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne.

För mer information kontakta:
Pernilla Merkenius, projektledare, Trafikverket, 0703-12 27 74
Lennart Andersson, regionchef Trafikverket Syd, 044-19 51 36
Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden i Region Skåne, 044-309 34 72
Urban Widmark, kommunstyrelsens ordförande i Hässleholms kommun, 0709-81 83 78
Andreas Ekberg, planeringschef, Skånetrafiken, 0451-28 85 69
Sven Sunesson, ordförande i trafiknämnden i Regionförbundet södra Småland, 0707- 61 63 97

www.trafikverket.se/regionaltag

­Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00

Utbyggnaden är ett samarbete mellan Trafikverket, region Skåne/Skånetrafiken, Regionförbundet södra Småland/Länstrafiken Kronoberg, EU och samverkande kommuner.