Följ Hässleholms kommun

Furutorpskolan öppnar igen nästa vecka

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2012 15:14 CEST

Under torsdagen nåddes Furutorpskolan av ett bombhot via e-post. Kommunledningen och barn- och utbildningsförvaltningens ledning tog beslutet om att stänga skolan i väntan på polisens utredning av hotbilden.

Skolan ringde under torsdagskvällen runt till de cirka 400 eleverna med besked om att byggnaden bombhotats och att skolan skulle stängas i väntan på polisens bedömning av hotbilden. För att kunna genomföra nationella prov som planerat fick eleverna i årskurs 9 åka buss till Linnéskolan i Hässleholm.

Skolans krisgrupp träffades under fredagsmorgonen för att ta fram en handlingsplan inför skolstarten nästa vecka. Planen innehåller bland annat rutiner för mottagande av eleverna och hur skolan ska arbeta med uppföljning av det inträffade. Skolan öppnar igen som planerat onsdagen den 2 maj som är nästa ordinarie skoldag. Eftersom polisen gjort bedömningen att bombhotet är oseriöst håller fritidshemsverksamheten öppet måndagen den 30 april. Hotet är polisanmält och en förundersökning är inledd.

Elevhälsan är inkopplad och kommer från onsdagen att finnas tillgänglig för samtalsstöd. Föräldrar och elever som vill veta mer kan kontakta Furutorpskolans rektorer - F-6, Jenny Edvardsson, 0451-26 77 30 eller 7-9 Pär Hansson, 0451-26 77 95.

För att kunna utvärdera vår egen insats och sammanfatta händelsen skolledningen, barn- och utbildningsnämndens presidium, kommunledningen och förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet. Mötet äger rum den 24 maj.

För mer information, kontakta:

Tf förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Eva Andersson, 0709-71 77 31

Furutorpsskolans rektor F-6, Jenny Edvardsson, 0451-26 77 30

Rektor 7-9 Pär Hansson, 0451-26 77 95

Säkerhetschef Anders Nählstedt, 0705-13 12 05

Tf kommunikationschef Lina Holmberg, 0709-71 72 38