Följ Hässleholms kommun

Hässleholm – ett ledande teknikcentrum i Europa

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 07:55 CEST

Skånes teknik- och tillverkningsföretag förväntas att växa de kommande åren, men förmågan att attrahera teknisk kompetens är avgörande för tillväxten. Hässleholms kommun tar nu ett kraftfullt initiativ tillsammans med näringslivet för att matcha företagens behov. Under måndagen genomfördes en kick-off för att starta upp arbetet.

- Det är i samarbetet mellan det offentliga och privata som vi kan göra skillnad. Vi förväntar oss att vi med vårt goda rykte och tradition inom teknik tillsammans med nya idéer tillsammans kan ta ansvar för Skånes utveckling och skapa tillväxt med hjälp av teknikföretagen, säger Anna Linell, ordförande för kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsutskott.

Satsningen grundar sig på ett antal gemensamma utmaningar för företag, utbildningsanordnare och kommun. I Skåne förväntas den framtida efterfrågan på kompetenser bli störst inom just teknik och tillverkning. För denna utbildningsinriktning bedöms efterfrågan öka med drygt 18 000 personer fram till 2020. Efterfrågan väntas öka kraftigt både för gymnasieutbildade och eftergymnasialt utbildade. Tillgången kommer inte att följa efterfrågan och därmed finns en överhängande risk att det uppstår brist på dessa utbildningsgrupper i Skåne (källa Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020).

- Vi bildar nu olika arbetsgrupper för att ta oss an utmaningarna, bl.a. inom marknadsföring av utbildningar och att komponera framtidens tekniska utbildningsprogram för unga och vuxna, säger Rolf Rantsow, Företagarna och Curt-Erik Karlsson, Hässleholms Hantverks- och Industriförening.

- Jag kan inte nog understryka betydelsen av att öka intresset hos unga för teknikyrken. Det är helt avgörande för vår tillväxt i regionen, säger Michael Holmström, VD Swepart verktyg AB.

Visionen är att bli ett ledande centrum för teknik i Europa. Målsättningen är en del av Hässleholms kommuns strategiska näringslivsprogram som nyligen antogs i kommunfullmäktige.

För mer information kontakta:
Karina Hansson, chef Arbetsmarknad & Kompetensutveckling
Tel 0734-25 35 25, karina.hansson@hassleholm.se

Bifogade filer

PDF-dokument