Följ Hässleholms kommun

Hässleholm skriver på Borgmästaravtalet för att lyfta fram klimatfrågan

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2009 13:13 CET

- Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs lokalt. Det är också ett sätt för oss att visa att Hässleholm som klimatkommun har höga ambitioner och vill vara en föregångare på miljöområdet. Avtalet skapar möjlighet för Hässleholms kommun att vara en aktiv part i Europas klimatpolitik och tillsammans med andra europeiska städer bli en proaktiv aktör, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) är ett avtal för städer och regioner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet. Den 9 mars 2007 antog EU paketet "En energipolitik för Europa", där unionen ensidigt åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgas med 20 % senast 2020, jämfört med 1990, genom att öka energieffektiviteten med 20 % och genom att se till att förnybara energikällor står för 20 % av energimixen. Genom undertecknandet av avtalet åtar man sig alltså att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska utsläppen av växthusgas. I avtalet finns totalt 11 åtaganden som ska uppfyllas av de kommuner som ansluter sig till avtalet.

- Borgmästaravtalet stämmer väl överens med Hässleholms kommuns målsättningar och ambitioner inom klimatområdet. Flertalet av de aktiviteter som vi genomför redan idag ligger i linje med de åtaganden som anges i avtalet, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Miljönämndens 2:e vice ordförande Camilla Lindoff (S), som även sitter i styrelsen för nätverket Klimatkommunerna, deltar också i ceremonin i Linköping.

Borgmästaravtalet administreras av EU-kommissionen.
Läs mer på www.eumayors.eu.

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S), 0451-26 83 68, 0709-81 83 68
Miljöchef Sven-Inge Svensson, 0451-26 83 33, 0709-81 83 33
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48