Följ Hässleholms kommun

Hässleholm tappar placeringar i Svenskt näringslivs mätning av lokalt företagsklimat, men klättrar i Fastighetsägarnas

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2013 20:17 CEST

Svenskt näringsliv mäter årligen företagsklimat i Sveriges kommuner. Mätningen med tillhörande kommunranking presenterades den 23 april.
– Mätningen bekräftar delvis den bild vi har av läget i Hässleholms kommun med en osäkerhet hos företagen kring konjunktur och ökade förväntningar på kommunens service, berättar tf näringslivschef Mikael Kipowski.

Svenskt näringsliv mäter årligen företagsklimatet i Sveriges kommuner. De definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Den 31 januari publicerades den första delen i mätningen,d.v.s. en enkät ställd till företag under hösten 2012. I Hässleholm har 400 företag tillfrågats med en svarsfrekvens på 45%. Den totala rankingen som presenteras under tisdagen innehåller även en statistikdel.

Enligt Svenskt näringsliv fortsätter den nedgång i betygen som syntes i 2011 års mätning för Sverige. I 2012 års mätning får 225 kommuner betyget "godtagbart" bl.a. Hässleholms kommun. 44 kommuner får underkänt och 21 kommuner når betyget "bra".

- Ett strategiskt näringslivsprogram fastställdes i samarbete med kommunens företag och utvecklingspartners under 2012 som pekar ut sex fokusområden för vårt arbete med näringslivs- och tillväxtfrågor. Detta arbete är långsiktigt och är en del av en förändringsprocess, berättar Mikael Kipowski. 

Hässleholm utmärker sig positivt inom områdena vägnät, tåg- och flygförbindelser med betyg 4,1 och Tele- och IT-nät med betyg 3,7. Betyget för det totala omdömet kring företagsklimatet som står för en tredjedel av rankingsunderlaget är 3,2 i jämförelse med rikssnittets 3,3. Försämringar finns inom flera delområden, bl.a. kommunens service och politikers attityder till företagande, men även företagens egna initiativ till förbättrat företagsklimat.

- Vi hade förväntat bättre resultat inom några områden, bl.a. dialog med företagen där vi vet att flera andra kommuner tittar på hur vi arbetat med dialogen kring både fördjupning av översiktsplan och strategiskt näringslivsprogram. Både företagen och vi borde sätta högre betyg på oss själva här. Nyligen publicerades fastighetsföretagarnas mätning på fastighetsföretagarklimatet i Hässleholm där Hässleholm utmärker sig med gott klimat och vi vet att företagandet fortsätter att öka i kommunen med en nettoökning på 5% till Hässleholms kommun, avslutar Mikael Kipowski.

 

För mer information kontakta:
Mikael Kipowski, tf. Näringslivschef Tel 0709 - 71 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Läs mer:
www.hassleholm.se/strategisktnaringslivsprogram

www.foretagsklimat.se

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fastighetsagarna-syd/pressrelease/view/positivt-att-bedriva-fastighetsverksamhet-i-haessleholm-856368

Bifogade filer

PDF-dokument