Följ Hässleholms kommun

Hässleholms idrottspark - en satsning på folkhälsa och fotboll

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2011 12:42 CET

Hässleholms kommun vill utveckla Österås IP genom en stor satsning på folkhälsa och idrott med särskilt fokus på fotboll. Under arbetsnamnet ”Hässleholms idrottspark” planeras en naturgräsplan med läktarplats för 6001 personer och konstgräsplaner både inom- och utomhus. Målet är att allt ska stå klart till Hässleholms hundraårsjubileum 2014.

Representanter för näringslivet och fotbollsföreningar har i samtal med kommunledningen presenterat ett förslag om upprustning och utveckling av verksamheten vid Österås IP. Initiativtagare är företagaren Sven Jinert och fotbollsdomaren Martin Ingvarsson. Förslaget utgår från att Hässleholms kommun tillsammans med näringslivet och föreningarna bildar ett aktiebolag som bygger upp och driver verksamheten. Följande föreningar är i det här skedet delaktiga i projektet: IFK Hässleholm, Hässleholms IF, FC Hessleholm och Vittsjö GIK.

Ambitionen är att det på Österåsområdet ska byggas en naturgräsplan (A-plan) med läktarkapacitet för 6001 personer och en bollhall i fullskalemått med konstgräs. Hallen ska kunna användas året runt även för andra ändamål, exempelvis mässor och konserter. Därutöver planeras för ytterligare konst- och naturgräsplaner utomhus. På området kan det också bli aktuellt att bereda plats för en hotell- och konferensanläggning som i så fall uppförs och drivs av privat entreprenör. Målet är att ”Hässleholms idrottspark” ska stå färdig till Hässleholms hundraårsjubileum 2014. 

Förslaget är mycket positivt för Hässleholms kommun, men behöver beredas noggrannare innan ett beslut kan fattas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att kommunchefen får i uppdrag att utreda projektet närmare. Utredning med fullständigt beslutsunderlag för eventuell bolagsbildning ska behandlas av kommunfullmäktige senast den 13 juni 2011. Föreningar och andra som nyttjar området kommer under processens gång att bjudas in till dialog och ges möjlighet att bidra med synpunkter och idéer – allt för att utvecklingen av Österåsområdet ska bli så bra som möjligt.

Det finns en bred politisk förankring bakom idén att skapa ”Hässleholms idrottspark”:

- Det här är en strategisk satsning på idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet. Vi vill skapa bra förutsättningar för klubbarna och inte minst våra ungdomar på fotbollsgymnasiet, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- ”Hässleholms idrottspark” blir ett stort kliv framåt för folkhälsan och idrotten i hela kommunen. Projektet underlättas av att det finns en stark drivkraft hos näringslivet och föreningarna, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Genom projektet ”Hässleholms idrottspark” kan vi tillföra kommunen något nytt och skapa en attraktiv idrottsanläggning för träning och tävling på hög nivå, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

                                                                                                                                           
För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S), 0451-26 83 68, 0709-81 83 68
Kommunchef Johan Eriksson, 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Fritidschef Stefan Larsson, 0451-26 82 50, 0709-81 82 50
Kommunikationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48

Bifogade filer

PDF-dokument