Följ Hässleholms kommun

Hässleholms kommun arbetar för att förbättra miljön på Resecentrum

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2009 11:55 CEST

Miljön på Hässleholms Resecentrum är ett problem idag - platsen upplevs på olika sätt som stökig och otrygg. För att motverka skadegörelse och återskapa trygghetskänsla och trivsel för resenärerna har Hässleholms kommun startat ett projekt som leds av kommunens säkerhetssamordnare.

- Resecentrum är en mycket viktig plats för kommunen som ska fungera som en välkomnande port till staden för resenärer och pendlare. Vi tar frågan på största allvar och accepterar inte att miljön ser ut som den gör, säger kommunalråd Urban Widmark (m).

Mot denna bakgrund startade Hässleholms kommun för några veckor sedan ett projekt som under två månaders tid ska göra en kraftsamling för att motverka problemen på Resecentrum, på såväl kort som lång sikt. Arbetsgruppen består av representanter från socialförvaltningen, fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, förvaltningen för räddningstjänst och säkerhet samt Polisen. Varje vecka hålls avstämningsmöte för att uppdatera alla aktörer om hur situationen ser ut, skapa en gemensam lägesbild och göra upp strategier.

- Vi kommer under de närmaste veckorna i första hand att identifiera problemen. Denna kartläggning är viktig för att vi ska få en gemensam bild av situationen på Resecentrum, samtidigt som den är nödvändig för att kunna rikta insatserna rätt, säger Kajsa Jönsson, säkerhetssamordnare på Räddningstjänsten tillika projektledare.

Parallellt med det arbete som bedrivs inom kommunen sker även samarbete med externa aktörer såsom Jernhusen, Securitas, Banverket, SJ och Skånetrafiken.

- Resecentrum är Hässleholms ansikte utåt och en central plats som binder ihop stadens olika delar. Vi är därför beredda att, i samverkan med ansvariga aktörer, göra kraftfulla insatser för att komma tillrätta med problemen, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (c).

Hässleholms Resecentrum är samtidigt en av åtta stationer i pilotprojektet "Attraktiva stationer", som bland andra Banverket, Jernhusen, SJ och Sveriges Kommuner och Landsting står bakom. Projektet kommer att innebära en allmän upprustning av lokalerna för att öka trivselfaktorn för besökare och resenärer. Ombyggnaden ska vara klar sommaren 2009.

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (m), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (c), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Kommunchef Johan Eriksson, 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Säkerhetssamordnare Kajsa Jönsson, 0451-26 80 39
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48