Följ Hässleholms kommun

Hässleholms kommun - en tillväxtmotor i Skåne Nordost

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2008 11:24 CET

Sysselsättningen i Hässleholms kommun börjar närma sig rekordnivåerna i slutet på 80-talet. Trots två regementsnedläggningar uppvisar kommunen en mycket stark tillväxt av antal arbetstillfällen.
Under senaste 10-årsperioden har ökningen varit nästan 20% eller ca 3 600 nya arbetstillfällen. År 2006 uppgick antalet förvärvsarbetande i kommunen (16 år och uppåt) till 21 900. Den starka tillväxten inleddes redan 2002 och gäller samtliga branscher.
Hässleholm har därmed ryckt upp till en plats bland Skånes 10 snabbväxare, där bland andra stor-Malmö, Lund och Helsingborg ingår. Inom nordöstra Skåne har Hässleholm intagit en tätposition och kommit att bli en viktig regional tillväxtmotor.

Inte bara sysselsättningen har ökat. Även förädlingsvärdet har ökat starkt. Enkelt uttryckt är förädlingsvärdet förmågan att kunna betala bättre löner och ta bättre betalt för producerade varor och tjänster. Under perioden 1993-2004 ser vi en tillväxt av förädlingsvärdet med 68%. Även här ligger Hässleholm bland de 10 bästa i Skåne.

Glädjande är att sysselsättningen ökar i stort sett i alla näringar. Tjänster och service står för närmare 80% av ökningen och Tillverkning och Bygg för 20% (varav Bygg står för 8%) av antal sysselsatta. Den starka tillväxten har skett trots att det skett en minskning av sysselsatta inom Offentlig förvaltning och Jord & Skogsbruk.

Totalökningen med ca 3 600 nya arbetstillfällen under 10-årsperioden 1997-2006 fördelar sig enligt följande:

Tillverkning +180
Bygg +540
Energi +120
Partihandel, Handel, Logistik, +920
Företagstjänster +380
Vård, Omsorg +1570
Utbildning +410
Personliga, Turism, Service +270
Offentlig förvaltning, försvar -680
Jord- och Skogsbruk -80
Övrigt -40

(Statistiken kommer från SCB)

För mer information, kontakta:
Näringslivschef Per-Olof Johansson, 0452-26 72 25, 0709-71 72 25
Bo-Anders Thornberg (m), 0451-26 83 69, 0709-81 83 69
Lars Olsson (c), 0451-26 83 72, 0709-81 83 72