Följ Hässleholms kommun

Hässleholms nya underhållsdepå placeras i Kärråkra

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 14:05 CET

Jernhusen anser att Kärråkra i Hässleholm är bästa placering för den nya underhållsdepån för tåg i Skåne och Öresundsregionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hässleholm ser positivt på förslaget och beslutade idag att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för området som möjliggör anläggning av en sådan depå.
Satsningen kommer att ge många nya arbetstillfällen till Hässleholms kommun och regionen.

Jernhusen har stor erfarenhet av att aktivt utveckla, bygga och förvalta underhållsdepåer för både gods- och persontrafik. Placeringsutredningen i Hässleholm visar på Kärråkra som bästa plats för depån. Placeringen ligger mycket nära stationen, det är lätt att ansluta för trafik och förslaget kräver inte att stambanan nyttjas för förflyttningar av fordon. Platsen möjliggör en sammanhållen underhållsdepå med minimal påverkan på området i övrigt. Totalt har fyra olika alternativ varit föremål för placeringsutredningen i Hässleholm.

- Jernhusen erbjuder underhållskapacitet genom rätt design, struktur och affärsmodell och då är placeringen mycket viktig. Med ett heltäckande nätverk av depåer ges goda förutsättningar för ett effektivt tågunderhåll och fler hela och rena tåg i tid. Detta bidrar till att stärka järnvägstransporternas konkurrensfördelar gentemot andra transportslag och att nå fördubblingsmålet för kollektivtrafiken. Därför är vi mycket glada för samarbetet med Hässleholm som vi ser som en viktig punkt för vårt nätverk av underhållsdepåer, säger Daniel Daagarsson, chef affärsområde depåer, Jernhusen.

Planeringen av underhållsdepån kommer att ske i samarbete med marknaden och utifrån deras behov för att säkerställa rätt struktur och funktioner. Genom att kombinera Jernhusens kompetens inom effektiv depådesign med marknadens erfarenhet och behov skapas en lösning anpassad för framtiden.

Dialogen med berörda invånare är också mycket viktig. Hässleholms kommun och Jernhusen kommer därför att bjuda in till öppet samrådsmöte torsdag 20 januari i samband med att planarbetet påbörjas.

- Vi är mycket glada över att Jernhusen väljer att placera sin nya depå i Hässleholm.  Det stärker vår roll som strategisk knutpunkt i Öresundsregionen och ligger helt i linje med våra ambitioner att vara en framträdande miljökommun, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- Att Jernhusen nu går vidare med sina planer på en depå i Hässleholm är goda nyheter för arbetsmarknaden i Hässleholms kommun. Vi delar också Jernhusens bedömning att Kärråkra är bästa platsen, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Ökad kollektivtrafik är helt avgörande för ett framgångsrikt klimatarbete. Det känns därför mycket bra att vi, genom depån i Hässleholm, kan bidra till att utveckla servicen till tågresenärerna i regionen, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

Fler depåer planeras bland annat i Borlänge och Linköping. Utöver det investerar Jernhusen i utveckling av befintliga depåer i Hagalund i Stockholm och Göteborg.

För mer information:
Charlotte Törsleff, kommunikatör Jernhusen, 0708-38 32 38, charlotte.torsleff@jernhusen.se
Hanna Gardell, kommunikationschef Hässleholms kommun, 0709-81 83 48, hanna.gardell@hassleholm.se

Hässleholms kommun har drygt 50 000 invånare och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 180 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 270 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 9,4 miljarder kr.

Bifogade filer

PDF-dokument