Följ Hässleholms kommun

Hovdalaområdet pilotprojekt för digitala upplevelser

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2012 09:16 CEST

Under våren har Hässleholms kommun och Hovdala slott tillsammans med Enjoy Sweden diskuterat möjligheterna för en helt ny typ av destinationsutveckling.  Det handlar om att göra platsen, dess historia och berättelser tillgängliga digitalt. På så sätt kan man erbjuda besökarna en förstärkt upplevelse av besöksmålet med hjälp av t ex mobiltelefonen eller läsplattan.

– Idén är mycket intressant och ligger helt i linje med våra ambitioner för utvecklingen av Hovdala slott. Det här kan bli en del av våra framtida lösningar för att ge bättre service till våra besökare och då inte minst skolungdom från Hässleholms kommun med omnejd, säger Jens Olsson, slottsansvarig på Hovdala slott.

Under sommaren inleddes en förstudie och ett inventeringsarbete under ledning av projektledare Per Johansson på Enjoy Sweden - ett arbete som nu resulterat i en rapport. Syftet med förstudien är att lägga en grund för hur man med teknikens hjälp skapar ett ännu starkare besöksmål. I arbetet har också målgruppsanpassade upplevelser lyfts fram som, med olika tekniska hjälpmedel, ska verka folkbildande och utbildande på ett levande sätt. Valet av området kring Hovdala som pilotstudie för projektet bygger bland annat på den rika historia som sträcker sig genom flera tidslager. Men det är också ett geografiskt hanterbart område, utan att vara för litet.

 – Vi vet att varje plats har en historia. Men att kunna uppleva och interagera med platsen och dess historik direkt på plats är en kittlande tanke. Vi tror att det här arbetssättet är framtiden för svensk besöksindustri och destinationsutveckling, säger projektledare Per Johansson.

– En stor del i ett sådant här arbete är att identifiera och strukturera den digitala infrastruktur som krävs för ett sådant här omfattande projekt, säger Albin Ponnert, grundare av Enjoy Sweden. När det arbetet väl är gjort har man lagt grunden för denna typ av destinationsutveckling var som helst i landet. Inte bara för Enjoy Sweden eller applicerbart på Hovdala, utan även för andra byråer och utvecklare av andra destinationer. 

Rapporten finns att läsa på sidan: http://www.hassleholm.se/39270
Nästa steg i arbetet är att göra en kalkyl på kostnaderna för projektet och identifiera vilka delar som ska ingå i ett första steg. Projektet kommer att presenteras för en mängd olika intressenter - dels för att utreda olika finansieringsmöjligheter, men även för att hitta samarbetspartners i form av andra besöksmål som kan vara intresserade av att ansluta i ett senare skede.

För mer information kontakta:
Per Johansson, projektledare Enjoy Sweden, 0708-82 19 28
Albin Ponnert, Enjoy Sweden, 0735-32 59 34
Jens Olsson, slottsanvarig Hovdala slott, 0451-183 73, 0709-71 79 12
Lina Holmberg, tf kommunikationschef, 0451-26 72 38

Bifogade filer

PDF-dokument