Följ Hässleholms kommun

Inbjudan: Vårdfiske och fiskevård i Finjasjön och Bosarpasjön

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2012 15:32 CEST

Hässleholms kommun har i år startat ett nytt projekt i Finjasjön och Bosarpasjön för att förfina och utveckla teknik och metoder för att på ett mer skonsamt och kostnadseffektivt sätt hitta nya vägar för att minska mängden mört och braxen (vitfisk) i sjöarna utan att skada rovfisken (gädda, gös, abborre). En kraftig minskning av de överstora bestånden av vitfisk är en förutsättning för att kunna nå målet om en bättre vattenkvalitet i sjöarna.

Övriga deltagare i projektet är Finjasjöns fiskevårdsområdesförening, Bosarpasjöns fiske-vårdsområdesförening, Finjasjöns fiskevårdsförening, Hässleholms vatten AB och Natur-bruksgymnasiet i Osby. Projektet, som finansieras av Leader, Lag PH (PerstorpHässleholm) och Länsstyrelsen genom LOVA-medel, är ett samarbetsprojekt med två finska Leaderområden och pågår under 2012 och 2013.

För att gynna rovfisken skall direkta åtgärder utföras för att bl. a. skapa säkrare lekplatser och också genom utsättning av rovfisk. Inom projektet skall det också genomföras undersökningar av vitfiskens ”hälsotillstånd” och eventuella innehåll av föroreningar - tungmetaller, organiska gifter och BMAA - för att kunna avgöra om fisken är lämplig som människoföda. Detta är en viktig del av vår önskan att finna etiskt försvarbara användningsområden för vitfisken.

Ca kl. 11.00 landas tisdagens första fångst i småbåtshamnen.

Media hälsas välkomna till en träff där projektet presenteras.

Plats: småbåtshamnen i Tormestorp.
Tid: tisdagen den 3 april 2012 kl. 10.30.
Deltagare från projektet: Per Nilsson, projektledare Hässleholms kommun och Kurt Hagenrud, operativ projektledare.

För mer information kontakta:

Kurt Hagenrud, 0415-602 64, 070-516 02 64, mj542189@tele2.se

Bifogade filer

PDF-dokument