Följ Hässleholms kommun

Kommunen bedömer att rekryteringen av dramapedagog har skötts korrekt

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2012 17:32 CET

Hässleholms kommun har sedan ett par år tillbaka bedrivit ett stort mångfaldsprojekt och antagit nya riktlinjer för rekryteringsarbetet i kommun. I riktlinjerna framhålls att kommunen ska vara en god arbetsgivare med hög attraktionskraft och att all rekrytering ska vara kompetensbaserad. För att detta ska lyckas måste var och en som medverkar i ett anställningsärende ansvara för att rekryteringen sker enligt gällande lagstiftning, kollektivavtal och kommunens riktlinjer.

I några tidningsartiklar har det påståtts att kommunen inte följt gällande lagstiftning avseende diskriminering i ett anställningsärende vid Mötesplats Ljungdala. En sökande till tjänsten som dramapedagog uppger att han inte erhållit tjänsten på grund av sin sexuella läggning. Skulle så vara fallet strider detta mot gällande diskrimineringslagstiftning.

Efter genomgång av den aktuella anställningsprocessen kan kommunen dock konstatera att våra företrädare har följt kommunens rekryteringsriktlinjer. Man har bland annat använt sig av den checklista som rekommenderas. Det har inte heller framkommit några uppgifter i kommunens handläggning som tyder på några som helst diskriminerande inslag under rekryteringsprocessen. Kommunens bedömning är att rekryteringen skötts på ett bra sätt.

Mötesplats Ljungdala är en mycket viktig verksamhet för kommunen med kunnig och kompetent personal. Grunden i deras verksamhet och i personalens allmänna förhållningssätt bygger på respekt och trygghet, inflytande och demokrati. Här finns en självklar respekt och öppenhet för alla läggningar och trosuppfattningar, både inom personalgruppen och gentemot besökare. I Mötesplats Ljungdalas dagliga arbete ingår möten, samtal och diskussioner med alla besökare oavsett, kön, etnicitet och läggning. Dessa möten är till för att främja större öppenhet, tolerans och medvetenhet kring bland annat HBTQ-frågor.

Det antyds i tisdagens Norra Skåne att personal hotar att säga upp sig, vilket är en direkt felaktighet. Det är riktigt att en medarbetare kommer att sluta och gå tillbaka till sin ordinarie tjänst, men denna uppgift har varit känd i tre månader.

Hässleholms kommun och Mötesplats Ljungdala kommer att fortsätta jobba mot diskriminering och vi välkomnar alla att diskutera detta med oss.

                     

För mer information kontakta:
Personalchef Per-Olof Drottler, 0451-26 83 50
Fritidschef Stefan Larsson, (ansvarig för Mötesplats Ljungdala), 0451-26 82 50

Bifogade filer

PDF-dokument