Följ Hässleholms kommun

KunskapsPorten ny ägare till Norra station

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2007 10:42 CET

Fastighetsbolaget KunskapsPorten AB och Hibab har en preliminär överenskommelse om ett förvärv av Hässleholms kunskapsby Norra station. Det handlar om en affär som kan stärka Hässleholm som en attraktiv etablerings- och studieort.
Norra Station omfattar fyra byggnader om totalt cirka 12 000 kvm. Förvärvet sker till ett pris om ca 180 mkr och kommunen kommer att vara den viktigaste hyresgästen.

Den första etappen av Hässleholms kunskapsby Norra station stod klar 2003. Det spektakulära Glashuset är det senaste tillskottet på området. Norra station ägs idag av det kommunägda bolaget Hibab, Hässleholms Industribyggnads AB. Flera av företagen och myndigheterna som finns på Norra station har kopplingar till undervisning eller kompetens- och företagsutveckling. Det är en inriktning som passar KunskapsPorten utmärkt. KunskapsPorten AB är ett fastighetsbolag med inriktning på att bygga, äga och förvalta fastigheter som utmärks av en tydlig profil.

Den planerade affären innebär en rad fördelar för Hässleholms kommun och Hibab. Hibab har gjort en lyckad investering i Norra Station och får tillbaka alla satsade medel, efter planenliga avskrivningar. Kommunen får också en tydlig och förutsägbar kostnad, i form av hyra, för en av sina största satsningar på att skapa en kunskapsintensiv mötesplats i stadens kärna.
- Kommunen har attraherat en långsiktig fastighetsaktör som dessutom har tydliga ambitioner att satsa vidare i Hässleholm. Hibab frigör samtidigt resurser för att gå vidare med utbyggnaden av Norra station och andra utvecklingsprojekt, säger Bo-Anders Thornberg (m), ordförande i Hibab samt i kommunstyrelsen i Hässleholm.

KunskapsPorten vill etablera sig som en samarbetspartner till Hibab och har förklarat sig villig att investera i tillkommande etapper på Norra station.
- Vi kommer att bli direkt engagerade i arbetet med att dra nya verksamheter, offentliga och privata, till Norra station och stärka Hässleholm som en attraktiv etablerings- och studieort. För oss är ett förvärv av Norra station helt i linje med vår inriktning och ger en bra bas för ytterligare investeringar i regionen, säger Joakim Ollén, vd KunskapsPorten.

Förvärvet genomförs under förutsättning att affären godkänns av Hässleholms kommunfullmäktige och KunskapsPortens styrelse.För mer information, kontakta
Bo-Anders Thornberg (m), ordf Hibab samt Hässleholms kommunstyrelse, 0451-26 83 69, 0709-81 83 69
Lars Olsson (c), vice ordf Hibab, 0451-26 83 72, 0709-81 83 72
Joakim Ollén, vd KunskapsPorten, 0703-54 24 07
Johan Eriksson, kommunchef, 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Kent Johannesson, vd Hibab, 0451-26 81 66, 0709-88 81 66
Hanna Gardell, informationschef Hässleholms kommun, 0709-81 83 48


KunskapsPorten - en presentation
KunskapsPorten AB är ett nystartat fastighetsbolag med in-riktning på att bygga, äga och förvalta fastigheter som utmärks av en tydlig profil eller specialisering. KunskapsPorten för-värvar och projektutvecklar fastigheter där verksamheten ofta är av kunskapsinriktad eller specialiserad karaktär. Det kan vara fråga om laboratorier, simhallar, arenaanläggningar, utbild-ningslokaler och andra lokaler där tydliga kundbehov och möjligheter till en långsiktig fastighetsutveckling möts.

KunskapsPorten ingår i Selingruppen som i övrigt bland annat består av ES Fastigheter, Skandrenting och de noterade bolagen Balder och Din Bostad, varav det förstnämnda är majoritets-kontrollerat av ES Fastigheter. Sammantaget uppgår fastighets-innehavet i gruppen till ett värde överstigande 20 miljarder Skr.