Följ Hässleholms kommun

Mer svenskt kött i Hässleholms skolmat

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2013 13:28 CET

Hässleholms kommun började år 2010 arbeta aktivt för att i högre grad välja svenskt kött än importerat inom gällande livsmedelsavtal. Satsningen har visat sig vara framgångsrik: Andelen svenskt kött som serveras i skolor och förskolor har ökat kraftigt och uppgår idag till mer än 85%.
En ny livsmedelsupphandling, som omfattar flera kommuner i nordöstra Skåne och samordnas av Hässleholm, genomförs just nu. Den innehåller bland annat utökade djurskyddskrav.

Det var i maj 2010 i samband med förlängningen av nuvarande livsmedelsavtal som kommunstyrelsens arbetsutskott gav direktiv om att kommunen vid beställningar skulle prioritera produkter som följer svensk miljö-, livsmedels- och djurskyddslagstiftning. Ett direkt krav på svenskt kött kan ju inte ställas i en upphandling enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling), men direktiven till verksamheterna har visat sig ha god effekt.

- Vi har nått ett glädjande resultat och kommit en bra bit på vägen i våra ambitioner att handla svenskt kött i så hög grad som möjligt, konstaterar kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

Inom barn- och utbildningsförvaltningens enheter, som står för ca tre fjärdedelar av alla måltider i kommunens verksamheter, har det varit en mycket stark utveckling mot svenska kött- och charkprodukter: Oberett kött med svensk råvara har ökat från 33% 2010 till 86% 2012. Berett kött med svensk råvara (färsprodukter, charkprodukter och liknande) har under samma period ökat från 34% till 92%.

- Tyvärr kan våra leverantörer inte alltid erbjuda svenskt kött, utan ersätter med kött från annat EU-land. Annars hade vi haft ännu högre siffror, säger Britt-Marie Alenius, kostsamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Även inom omsorgsförvaltningen märks en viss ökning av svensk köttråvara. Totalt i kommunen har andelen oberett kött med svensk råvara ökat från 40 till 70% under perioden 2010-2012.

- Vi kan konstatera att arbetet med att förmå våra leverantörer att inom avtalet utöka sortimentet av svenskproducerade varor har varit framgångsrikt, säger upphandlingschef Rikard Muth.

Strax före jul inleddes en ny livsmedelsupphandling för en period på två år med möjlighet till två års förlängning. Sista inlämningsdag är den 21 februari. Upphandlingen omfattar leverans av livsmedel för successiva uttag till förvaltningar, vård‐ och omsorgsboenden, skolor, fritidshem, förskolor och övriga enheter inom kommunerna Hässleholm, Kristianstad (vissa delar), Osby, Perstorp och Östra Göinge samt Hässleholm Teknik AB.

Syftet med upphandlingen är att säkerställa behovet av säkra leveranser av livsmedel för att kunna erbjuda god och näringsriktig kost under avtalsperioden. Här finns också särskilda krav på ekologiska produkter, utökade djurskyddskrav samt krav på rättvisemärkta produkter.

Upphandlingen är omfattande och uppdelad i flera olika varugrupper. Den är utformad så att även mindre företag ska ges möjlighet att bli leverantörer. Intresserade leverantörer är välkomna att kontakta den samordnande upphandlingsenheten i Hässleholm för att få vägledning och information. Det kommer även att hållas ett informationsmöte i Kristianstad den 21 januari.

För mer information kontakta:
Rikard Muth, upphandlingschef, 0451-26 80 87
Birgitta Petersson, upphandlare, 0451-26 80 88
Britt-Marie Alenius, kostsamordnare inom barn- och utbildning, 0451-26 84 35
Lena Widarsson, enhetschef kostenheten inom omsorgen, 0451-26 74 02