Följ Hässleholms kommun

Mikael Kipowski blir ny näringslivssamordnare i Hässleholms kommun

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2010 14:32 CEST

Den 1 september börjar Mikael Kipowski sin tjänst som näringslivssamordnare i Hässleholms kommun.

Mikael Kipowski, som är inflyttad till Hässleholm, ser fram emot att börja sin nya tjänst:

- Jag är redan idag en god ambassadör för Hässleholm, då jag ofta både privat och i offentliga sammanhang lyfter fram de bitar som fått mig att välja den här kommunen. Boendemiljön, transportnavet, naturen och de goda framtidsutsikterna som jag tycker att Hässleholm har.

Mikael Kipowski kommer senast från en tjänst på Ideon Science Park i Lund med ansvar för affärsområdet inkubatorer. Han har under sina tidigare anställningar byggt upp en bred erfarenhet av strategiskt arbete med olika företag, allt från väl etablerade företag till nystartade. Samtidigt har han arbetat på arenor med såväl offentliga organisationer som näringslivet och fått en insikt i hur man kan skapa ”win-win”-situationer för samtliga parter.

Som ett led i att förtydliga funktioner och verksamheter på Hässleholms kommunledningskontor har den tidigare kommunikations- och marknadsstaben från 1 juli delats upp i två stabsfunktioner, en för näringsliv och en för kommunikation. Ansvarig för näringslivsstaben, där även turism- och marknadsfrågor ingår, är näringslivschef Charlotte Fogde Andréasson. Ansvarig för kommunikationsstaben är kommunikationschef Hanna Gardell.

För mer information kontakta
Charlotte Fogde Andréasson
Näringslivschef
Hässleholms kommun
Tel: 0709-71 72 29
e-post fogde.andreasson@hassleholm.se