Följ Hässleholms kommun

Mötesplats Ljungdala – byggstart före jul

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2009 11:10 CEST

Arbetet med Mötesplats Ljungdala i Hässleholm har tagit fart. Upphandlingen är klar och byggstart av de nya lokalerna kan ske före årets slut.

Syftet med Mötesplats Ljungdala är att skapa en mötesplats som är öppen och attraktiv för alla, oavsett etnisk bakgrund. Det är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen, där fritidsnämnden har huvudansvaret och Edina Burazerovic är projektledare. Efter de första två åren ska projektet integreras i ordinarie verksamhet.

Mötesplats Ljungdala ska inrymmas i ett nytt hus i anslutning till Ljungdalaskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att anta NCC:s anbud på 8,4 mnkr för utförande av totalentreprenaden. Den totala kostnaden för projektet blir 10,9 mnkr inklusive kostnader för mörkläggningsgardiner i samlingslokalen. Utöver detta tillkommer 100 tkr för kulturförvaltningens konstnärliga utsmyckning av Mötesplats Ljungdala.
I årets investeringsbudget finns avsatt 9,6 mnkr för projektets genomförande. Resterande ska behandlas vid 2010 års budgetberedning.

Det nya huset, som kommer att bli ett blickfång på Ljungdala, har ritats av arkitekt Petra Strömberg, Sesam Arkitektkontor AB i Kristianstad. Bygget beräknas starta före jul, och lokalerna ska stå klara för invigning i augusti-september 2010.
På Mötesplats Ljungdala ska det kunna bedrivas verksamhet av vitt skilda slag och med utgångspunkt i vad invånarna på området önskar och har behov av. Under september månad genomförs en boendeundersökning på Ljungdala och Stoby, där invånarna får en möjlighet att påverka innehållet på Mötesplats Ljungdala.
Här ska finnas lokaler som inbjuder till gemensamma aktiviteter, café, kök, bibliotek, mediatek, utrymme för gruppverksamhet, personalutrymmen och materialförvaring. Huset ska vara öppet för alla - vuxna, ungdomar och barn - och ingen verksamhet är viktigare än någon annan. Innehållet i verksamheten ska också vara flexibelt. Det kan röra sig om arrangemang av olika slag, språkcafé, kursverksamhet, studiehjälp, temadagar, speciella aktiviteter under lov, föreläsningar, konserter eller föreningsmöten.

- Detta har diskuterats under lång tid, så det är mycket glädjande att vi nu kommer igång med bygget. Vi tror på en positiv utveckling på Ljungdala och genom Mötesplats Ljungdala kan vi erbjuda integrationsfrämjande insatser i området, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- Vi vet att mötesplatsen är efterlängtad i Ljungdala. Därför känns det nu mycket bra att vi kan sätta igång och bygga ett spännande hus som förhoppningsvis attraherar olika grupper. Mötesplats Ljungdala är ett pilotprojekt på så vis att det är ett samarbete mellan flera olika nämnder som gemensamt finansierar driften, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Mats Olsson, chef för lokalförsörjningsavdelningen, 0709-81 81 61
Projektledare Edina Burazerovic, 0734-25 35 10
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48