Följ Hässleholms kommun

Ny anläggning för bad och friskvård byggs på Österås

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2010 09:35 CEST

Den politiska majoriteten i Hässleholms kommun planerar att bygga en ny bad- och friskvårdsanläggning på Österås idrottsområde. Den ska bland annat innehålla en 25-metersbassäng med åtta banor, en relaxavdelning, ett gym och en upplevelsedel.
Syftet är att främja kommuninvånarnas hälsa och förstärka utbudet av motion, undervisning och rekreation.

Österås är ett väletablerat idrottsområde med ett flertal olika sporter; fotboll, ishockey, bowling, tennis, ridning och hundsport. Genom att komplettera Österås med ett badhus med gym och friskvårdsmöjligheter höjer man ytterligare områdets attraktionskraft.

Den nya bad- och friskvårdsanläggningen planeras innehålla en 25-meters motionsbassäng med åtta banor och läktare för cirka 200 personer, en 25-meters multibassäng med fyra banor utrustad med höj- och sänkbara golv samt ett gym med gruppträningslokaler.

I förslaget ingår även en upplevelsedel i en varm tropisk miljö med bland annat tre vattenrutschbanor samt en relaxavdelning med servering, varmpool och bastu både inom- och utomhus.

För att förstärka anläggningens status som en åretruntanläggning planeras dessutom en utomhusmiljö med barnbassäng, boulebana, lekplats och beachvolleyplan.

Anläggningen byggs först och främst för att främja kommuninvånarnas hälsa och förstärka utbudet av motion, undervisning, träning, friskvård och rekreation för boende, företag och föreningar i närområdet. En modern bad- och friskvårdsanläggning är en mötesplats för hela familjen, med besökare från sex veckors ålder på babysimmet till motionerande seniorer i gymmet eller 25-metersbassängen. 

Målet är att skapa en långsiktigt hållbar anläggning som är flexibel och kan ändra inriktning under sin kanske 50-åriga livslängd. Förslaget innebär en investeringskostnad på cirka 170 mnkr och en årlig driftskostnad på cirka 6,7 mnkr. Anläggningen dimensioneras för cirka 215 000 besök per år.

 - Den nya bad- och friskvårdsanläggningen vänder sig till besökare i alla åldrar för att erbjuda motion, upplevelser och rekreation. Vi får en modern och attraktiv anläggning som kan utformas efter de krav som ställs idag och dessutom bli energimässigt effektiv, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

Badanläggningen blir en mötesplats för hela familjen och ett bra komplement till de idrotter som redan finns på Österås. För att stärka attraktionskraften under sommaren planeras även en utomhusmiljö med plats för barnpool, boule och andra aktiviteter, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Mats Olsson, chef för lokalförsörjningsavd, 0709-81 81 61
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48