Följ Hässleholms kommun

Ny biobränslepanna - för en bättre miljö

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2011 16:21 CEST

Den 29 april invigs Hässleholm Miljö AB:s nya biobränslepanna. Det är en storsatsning på ca 225 mnkr som ger kommunen en radikalt effektivare och klimatvänligare energiförsörjning genom att oljeberoendet minskar. Biobränslepannan, som eldas med flis, framtidssäkrar produktionen av miljövänlig fjärrvärme i Hässleholm.

- Genom denna stora investering ökar förutsättningarna för Hässleholm Miljös arbete att göra skillnad i hässleholmarnas vardag. Det är ytterligare ett steg i att hantera miljöfrågorna på ett ansvarsfullt sätt, säger VD Gunilla Holmberg.

- Vi investerar långsiktigt med en bättre miljö för hässleholmarna i fokus. Nu står vi väl rustade inför framtida värmetillförsel, säger Christer Caesar, styrelseordförande i Hässleholm Miljö AB.

Invigningsprogram
Tid: Fredagen 29 april kl 10-13. Invigning kl 10.15.
Plats: Beleverket, Värmeverksvägen 4, Hässleholm

 • Douglas Roth, kommunfullmäktiges ordförande, klipper bandet
 • Christer Caesar, ordförande, och Gunilla Holmberg, VD Hässleholm Miljö, berättar om den nya pannan
 • Rundvisning på det nya verket
 • Hässleholm Miljös jubileumsbok delas ut
 • Lansering av ny hemsida
 • Kören Voices 90 bjuder på invigningsmusik
 • Vårbuffé från Restaurang Mikkelsen

Invigningen 29 april vänder sig till särskilt inbjudna gäster samt media. Allmänheten kommer att bjudas in till ett öppet hus på anläggningen 17 september.

Fakta om biobränslepannan

 • Byggstart januari 2010. Investeringskostnad ca 225 mnkr
 • Ägs, drivs och finansieras av Hässleholm Miljö AB
 • Bygget är 70 x30 meter med en skorsten på70 meter
 • En nominell effekt på 30 Mw värme
 • Ersätter ca 40 fulla tankbilar med olja
 • Biobränslelagret rymmer ca 5000 m3 och det räcker till en storhelg (5 dagar).
 • Minskar långväga transporter av olja eftersom huvuddelen av biobränslet (flis) kommer från närområdet.
 • Hög effektiv reningsanläggning av rökgaser, vilket ger utsläpp långt under myndighetskraven. Anläggningen återvinner ångan i rökgaserna som avges vid eldning av fuktig flis. Detta gör att verkningsgraden blir högsta möjliga.

Ytterligare information lämnas av
Gunilla Holmberg, VD, 0709-81 82 62
Pontus Andersson, teknisk chef, 0709-81 89 52