Följ Hässleholms kommun

Ny kombiterminal och logistikpark i Hässleholm

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 12:09 CET

Hässleholms kommun och Jernhusen planerar att utveckla en ny kombiterminal och logistikpark på Hässleholm Nord. Idag beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att underteckna en avsiktsförklaring om samarbete med Jernhusen för att skapa en omlastningspunkt för järnvägstrafik mot kontinenten.
Satsningen ger många nya arbetstillfällen till Hässleholms kommun och regionen.


Fastighetsbolaget Jernhusen har stor erfarenhet av att utveckla fastigheter i tågnära miljöer och kommer att bygga kombiterminalen och logistikparken samt ansvara för utveckling, förvaltning och upphandling av anläggningsdrift. Kombiterminalen kommer att vara konkurrensneutral vilket innebär att den är öppen för alla aktörer som vill driva transport på järnväg.

– Jernhusens kombiterminaler utvecklas för att möta transportbranschens behov av optimala logistiklösningar och för att öka mängden gods på järnväg. Vi har ett ansvar att se till att de blir effektiva och långsiktigt hållbara och vill därför att utvecklingen sker i nära samarbete med marknaden, säger Olle Huusko, biträdande affärsområdeschef på Jernhusen.

Jernhusen och Hässleholms kommun ska teckna en avsiktsförklaring om att tillsammans utreda förutsättningarna och skissa fram en layout för terminalen och logistikparken. För att kunna utveckla området har kommunen har dessutom startat en planprocess. Under utvecklingsarbetet ska marknadspotentialen fastställas samt de tekniska och planmässiga förutsättningarna för Hässleholms Kombiterminal och Logistikpark utredas. I projektet ingår även att informera det regionala näringslivet om förutsättningarna att öka gods på järnväg och dess fördelar.

– Vi kunde inte få en bättre samarbetspartner än Jernhusen och är därför mycket glada över deras planer. Det visar också att vi har tänkt rätt i vår satsning på Hässleholm Nord. Avsiktsförklaringen innebär ett stort genombrott i utvecklingen av området, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

– Hässleholm Nord är en långsiktig miljösatsning där vi utnyttjar Hässleholms läge vid stambanan. Genom avsiktsförklaringen med Jernhusen får projektet nu en flygande start, vilket är oerhört positivt, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

– Med en kombiterminal och logistikpark på plats blir det betydligt lättare att få fler företag att etablera sig på Hässleholm Nord. Jernhusens satsning betyder också många nya arbetstillfällen till vår kommun och region, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

Hässleholms kommun har under flera år arbetat med planeringen av Hässleholm Nord, en ny industri- och logistikpark som ska placeras väster om Stoby i direkt anslutning till riksväg 21 och Södra stambanan. Det planerade områdets utmärkta läge skapar möjlighet att utveckla en stark logistisk knutpunkt i regionen. Den totala investeringsvolymen har så här långt beräknats till ca 250 mnkr. Det är en långsiktig strategisk satsning som bedöms ha en stor potential med hänsyn till närheten till järnvägen och dess möjlighet till miljövänliga transporter.

Förhoppningen är att kunna anta en detaljplan under 2010 för att under 2011 påbörja bygget av den nya kombiterminalen.

För mer information:
Olle Huusko, bitr affärsområdeschef Jernhusen, 08-410 032 38
Urban Widmark (M), kommunstyrelsens ordf i Hässleholm, 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kent Johannesson, projektledare Hässleholm Nord, 0451-26 81 66, 0709-81 81 66

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen är helägt av svenska staten. Jernhusen har ca 150 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 280  fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 8,9 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument