Följ Hässleholms kommun

Ny skatteprognos ger ändrade ekonomiska förutsättningar för Hässleholms kommun

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2009 08:29 CET

Den nya skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting präglas av den rådande lågkonjunkturen och visar på ett kraftigt vikande skatteunderlag för kommunerna under de närmaste tre åren. Även Hässleholms kommun ställs inför kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar redan under 2009.

Den nya skatteprognosen för Hässleholms kommun innebär att skatteintäkterna för 2009 skrivs ner med nästan 33 mnkr i förhållande till liggande budget. För åren 2010 och 2011 är motsvarande belopp 69 mnkr respektive 90 mnkr. Detta betyder att kommunens förväntade resultat för 2009 för närvarande ligger på minus 11 mnkr. Ser vi för budgetåren 2010 och 2011 blir det prognostiserade resultatet minus 57 mnkr respektive 67 mnkr.

Att Hässleholms kommun har en god ekonomi sedan tidigare är en fördel i sämre tider. En annan positiv faktor i sammanhanget är att Hässleholm fortsätter att öka sin folkmängd; vid 2008 års utgång hade kommunen 50006 invånare.
- Jag är övertygad om att Hässleholms kommun klarar av att hantera den här lågkonjunkturen, eftersom vi har en stabil ekonomi i grunden. Men det kommer naturligtvis att krävas en större ekonomisk återhållsamhet en tid framöver parallellt med en fortsatt satsning på att skapa tillväxt, säger kommunalråd Urban Widmark (m).

Hässleholms kommun kommer för närvarande inte att vidta några drastiska åtgärder med anledning av den nya skatteprognosen utan avvaktar eventuella tillskott i regeringens vårproposition. Det är alltså inte aktuellt att i dagsläget säga upp fast anställd personal.
Den politiska ledningen markerar ändå mycket tydligt att förvaltningarna måste ta ett stort ansvar för att ta sig igenom lågkonjunkturen på bästa sätt.
- Vi uppmanar till försiktighet och återhållsamhet. Det gäller att kommunens olika verksamheter nu tar situationen på allvar och anpassar sina kostnader till sämre ekonomiska tider, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (c).

- Vi befann oss i nästan samma ekonomiska läge i mitten av 90-talet. Då som nu är det viktigt att vi gemensamt är återhållsamma, utan att för den skull ge avkall på den sociala välfärden. Den enskilda människan och kommunens personal får inte heller drabbas av kraftiga åtstramningar, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (s).

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (m), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (c), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (s), 0451-26 83 68, 0709-81 83 68
Ekonomichef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51, 0709-81 80 51
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48