Följ Hässleholms kommun

Nya yrkeshögskolemyndigheten till Västerås - och Hässleholm

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2008 14:56 CET

Utbildningsminister Jan Björklund meddelade idag att den nya Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att få en delad placering. Huvudkontoret placeras i Västerås, men myndigheten kommer också att ha ett kontor i Hässleholm.

Myndigheten för yrkeshögskolan får totalt cirka 55 anställda. Fördelningen av arbetsuppgifter mellan Västerås och Hässleholm ska vara balanserad. Den nya myndigheten planeras starta den 1 juli 2009 och ersätter KY-myndigheten, som idag har sitt säte i Hässleholm med drygt 25 anställda.

- Vår bedömning är att beslutet innebär minst lika många anställda i Hässleholm framöver. Vi hade naturligtvis allra helst sett att hela den nya yrkeshögskolemyndigheten och dess ledning placerades i Hässleholm, men vi är ändå mycket nöjda med den här lösningen. Det är oerhört positivt att vi på det här sättet kan behålla den kompetens som så framgångsrikt har byggts upp på KY här i Hässleholm, säger kommunalråd Bo-Anders Thornberg (m).

- En fortsatt placering i Hässleholm av hela myndigheten hade varit att föredra, men det som presenterats är en balanserad lösning avseende personal och ansvarsområden mellan Hässleholm och Västerås, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (c).

Hässleholms kommun har på flera olika sätt argumenterat för att den nya yrkeshögskolemyndigheten bör placeras i Hässleholm. Under våren lämnade Hässleholms kommun, med stöd av övriga kommuner i Skåne Nordost, in ett remissvar till Utbildningsdepartementet. Kommunalråd Bo-Anders Thornberg, Pia Kinhult (m), ordförande i Regionala tillväxtnämnden, och Gilbert Tribo (fp), regionråd i Region Skåne, skrev ett gemensamt debattinlägg i Sydsvenskan med samma budskap.

Den 10 september reste kommunalråd Lars Olsson tillsammans med representanter från Region Skåne - Pia Kinhult och Gilbert Tribo - tillUtbildningsdepartementet och träffade statssekreteraren. Hässleholms kommun och Region Skåne skrev sedan, som uppföljning av besöket, ett kompletterande brev till departementet som särskilt lyfte fram Hässleholms unika läge som kommunikationsknutpunkt, närheten till övriga Europa och den goda tillgången till kompetent arbetskraft i regionen.

- Vi har även fått mycket värdefull hjälp i den här frågan av våra riksdagsledamöter från både centern och moderaterna, säger kommunalråden Bo-Anders Thornberg och Lars-Göran Wiberg.

För mer information, kontakta
Bo-Anders Thornberg (m), 0451-26 83 69, 0709-81 83 69
Lars-Göran Wiberg (c), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Utvecklingschef Diana Olsson 0451-26 83 53, 0709-81 83 53
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48