Följ Hässleholms kommun

Pressinbjudan: Bjärnumskog med speciella naturvärden

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 10:27 CEST

Med anledning av en anonym skrivelse om hur kommunen sköter skogen väster om Bjärlången i Bjärnum, bjuder Hässleholms kommun in till en pressträff. – Vi förstår vi att det finns ett informationsbehov kring vad ett Natura 2000-område med dess speciella naturvärden är och varför det ska lämnas i stort sett orört, säger Gunnar Swärdh, parkförvaltare på kommunledingskontoret.

När: Tisdagen den 15 maj kl. 14.00 Var: Ingången till Folkparken i Bjärnum Hur: Vi vandrar en bit längs strandpromenaden. Stadsbyggnadskontorets ekolog Lars-Erik Williams och kommunledningskontorets parkförvaltare Gunnar Swärdh berättar om området och naturvård i allmänhet.

Välkommen!

Vad betyder Natura 2000?
Natura 2000-områdena ska bidra till att skyddsvärda naturtyper och arter får ett långsiktigt bevarande. Att en mark brukas på ett lämpligt sätt är i många fall en förutsättning för att skyddsvärda naturtyper och arter ska kunna bevaras. Bevarandeplanen ska peka ut naturvärdena för ett område och beskriva vad som krävs för att värdena långsiktigt ska finnas kvar.

För att bevara bokskogens värde gäller att: • Död ved; grenar, torrträd, hålträd, lågor, m.m. av olika trädslag ska förekomma. • Gamla och grova träd ska förekomma. • Ingen buskröjning sker.

(Hämtat ur "Bevarandeplan för Natura 2000-område Bjärnum", 2005-12-16)

För mer information kontakta:
Gunnar Swärdh, parkförvaltare Tel 0451-26 82 55, 0709-81 82 55, gunnar.swardh@hassleholm.se
Lars-Erik Williams, ekolog Tel 0451-26 83 99, lars-erik.williams@hassleholm.se
Lina Holmberg, tf kommunikationschef Tel 0451-26 72 38, lina.holmberg@hassleholm.se

Läs mer om Natura 2000: www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Pages/index.aspx

Bifogade filer

PDF-dokument