Följ Hässleholms kommun

Resultatet för Hässleholms kommun bättre än väntat

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 14:05 CET

Finanskrisen och ovissheten kring konjunkturens utveckling gjorde att det var ovanligt svårt att budgetera och göra ekonomiska prognoser för 2009. Det visar sig nu att resultatet blev bättre än väntat i Hässleholms kommun.
2009 års resultat uppgår till 79,1 mnkr, vilket är 55,0 mnkr bättre än budget. Detta beror huvudsakligen på avkastningen på pensionskapitalet. Men även nämndernas resultat har förbättrats något efter ett ansvarsfullt arbete med besparingar.

- Det här är en glad överraskning, och ett resultat av gemensamma ansträngningar över partigränserna. Men även om det ekonomiska läget ser lite ljusare ut för tillfället uppmanar vi till fortsatt återhållsamhet. Vi vet fortfarande för lite om utvecklingen 2011 och 2012, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- Nämnderna och personalen ska ha stort beröm för att de har genomfört besparingar och tagit svåra beslut. Vi räknar också med att få utrymme för en del riktade satsningar i kompletteringsbudgeten, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

2009 års resultat kan kort förklaras enligt nedan:

Årets budgeterade resultat                                             +24,1 mnkr
Nämndernas budgetöverskott (se bilaga)                           +2,1 mnkr
Avkastning på medel avsatta för pensioner                         +49,6 mnkr

Nämndernas budgetavvikelse uppgick till 2,1 mnkr, vilket var 24,9 mnkr bättre än senaste prognosen 30 september 2009. Det är framförallt omsorgsnämndens och barn- och utbildningsnämndens resultat som blivit betydligt bättre än prognosen.

Investeringar
Investeringsverksamheten 2009 var omfattande. Årets investeringar uppgick till 336,4 mnkr, vilket är 96,7 mnkr mer än budgeterat. Avvikelsen förklaras i huvudsak nedan:

Köp av kulturhuset (ej budgeterat)                           -140,0 mnkr
Köp av garnisonen (ej budgeterat)                           -40,2 mnkr
Energieffektiviseringar                                              +20,6 mnkr
Hässleholm Nord                                                     +16,0 mnkr
Ombyggnad Västerskolan                                        +13,4 mnkr
Mötesplats Ljungdala                                               +8,5 mnkr
Bredbandsutbyggnad                                               +6,5 mnkr

Försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 55,0 mnkr, vilket framförallt gäller försäljningen av Ekegården (17,5 mnkr) och Kaptensgården (30,0 mnkr).

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Ekonomichef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51, 0709-81 80 51
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48

Bifogade filer

PDF-dokument