Följ Hässleholms kommun

Röing Arkitekter vill bygga bostäder på Åldermannen

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2010 13:10 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hässleholms kommun har godkänt ett optionsavtal som innebär att Röing Arkitekter AB får förtur att bygga bostäder på Åldermannen i Tyringe.

Hässleholms kommun gick på senhösten 2009 ut och annonserade efter exploatörer som ville utveckla bland annat kvarteret Åldermannen med ny bostadsbebyggelse. För Åldermannen finns en detaljplan som tillåter byggnation av bostäder på två till tre våningar.
Området på ca 5000 kvm ligger centralt i Tyringe. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare i år beslutat att riva de tomma och förfallna byggnader som står på Åldermannen idag för att ge plats åt nya bostäder.
Röing Arkitekter AB, med säte i Limhamn, har visat skisser på en tätare bebyggelse. Mer detaljerade planer presenteras i samband med bygglovsansökan.

- Det här är ett mycket efterlängtat steg för att utveckla centrala Tyringe. Vi ser nu fram emot intressanta bostäder som kan möta efterfrågan och bli ett bra inslag i samhället, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

- Det är glädjande att vi har hittat en exploatör som vill satsa på förnyelse av Tyringe. Vi strävar efter att alla tätorter i vår kommun ska ha en positiv utveckling, inte minst vad gäller boende, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Det kommer helt klart att bli ett lyft för centrala Tyringe när de fallfärdiga byggnaderna inom en snar framtid ersätts med attraktiva bostäder, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

 

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S), 0451-26 83 68, 0709-81 83 68
Exploateringschef Eva Blosfeld, 0451-26 81 80
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48