Följ Hässleholms kommun

Skolmodul på plats till hösten

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 15:10 CEST

Totalpriset för flytten av modulbyggnaden från Hörja till Farstorp översteg kraftigt den budgeterade projektkostnaden. Därför upphandlar Hässleholms kommun nu flytten på nytt – detta för att kunna dela upp de olika kostnaderna så att prisbilden anpassas till avsatt budget.

– Entreprenaden startar omgående efter antagande av leverantör och modulen kommer förhoppningsvis att finnas på plats i Farstorp senast september 2012, säger Mats Svensson, teknisk chef på kommunledningskontorets tekniska avdelning.

Det var i början av 2011 som kommunstyrelsen tog beslut om att flytta en befintlig modulbyggnad från Lillleby förskola i Hörja till Lyckans förskola i Farstorp. I en första upphandling tog kommunen in ett totalpris som, förutom flytt, även inkluderade poster så som anpassning av modulen och parkering. Med anledning av detta överstegs den framtagna projektkostnaden på 1 500 000 kr med cirka 1 000 000 kr. Kommunen upphandlar nu på nytt flytten av modulbyggnaden och sista dag för anbud är den 29 maj.

– Att flytta modulen och säkerställa verksamheten är prioriterat. Tilläggsarbete och parkeringsplatser får hanteras senare i särskild ordning, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

– Både barn och föräldrar behöver känna trygghet i att det finns plats på förskolan till hösten. Dessutom är flytten av modulen en tydlig satsning på Farstorps by som också stärker möjligheten att kunna leva och verka på landsbygden, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

– Ambitionen är att modulen ska finnas på plats redan i augusti, och att de markarbeten som behövs för att få en säker skol- och trafikmiljö också åtgärdas till skolstarten, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

För mer information kontakta:
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S), 0451-26 83 68, 0709-81 83 68
Teknisk chef Mats Svensson, 0451-26 83 11, 0709-81 83 11
Tf kommunikationschef Lina Holmberg, 0451-26 72 38, 0709-71 72 38

Bifogade filer

PDF-dokument