Följ Hässleholms kommun

Stor uppslutning i näringslivet kring Hässleholms utvecklingsfrågor

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 09:19 CEST

Under torsdagen möttes Hässleholms största arbetsgivare, regionala branschföreträdare och kommunledning i ett samtal om näringslivsutveckling. Mötet är en del i de insatser som pågår i genomförandet av det näringslivsprogram man tillsammans har utvecklat under våren.

– Dialog med regionens företag är avgörande för att skapa förutsättningar för tillväxt i Hässleholms kommun, säger näringslivschef Charlotte Fogde Andréasson.

Under mötet presenterades hur den framtida fysiska planeringen av Hässleholms stad och Skåne kan underlätta för näringslivets utveckling. I detta berördes bl.a. hur Hässleholm tillsammans med Kristianstad gemensamt kan ta ansvar för regionens tillväxt, övergripande infrastruktursatsningar och den pågående fördjupningen av översiktsplan för Hässleholms stad.

– På mötet blev det väldigt tydligt att det sker många positiva saker just nu i Hässleholm i både kommun och företag. Tyvärr kommer inte detta fram till allmänheten. Hässleholm har alla förutsättningar att ha en positiv tillväxt i många år framöver, säger Lennart Green, VD på företaget Göinge Bil.

Enligt Strukturbild Skåne konstateras det att Hässleholm och Kristianstad är nordöstra Skånes två regionala tillväxtkärnor. Det krävs ett utvecklat samarbete mellan Hässleholm och Kristianstad samtidigt som det är viktigt att de kopplas till tillväxtmotorerna i väst för att få kraft i sina roller. I dag är Hässleholm och Kristianstad inte tillräckligt starka var för sig.

Dialogmöten med näringsliv och andra utvecklingspartners kommer att fortsätta under hösten. Under november bjuds små och medelstora företag samt lokala företagsorganisationer och utvecklingspartners in till ett liknande dialogmöte. Dialog- och utvecklingsmötena kommer sedan att återkomma i olika teman årligen direkt kopplade till programmets olika fokusområden och insatser.

För mer information kontakta:
Mikael Kipowski, Näringslivssamordnare Tel 0709 - 71 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Läs mer om näringslivsprogrammet: www.hassleholm.se/strategisktnaringslivsprogram