Följ Hässleholms kommun

Svenskt näringsliv mäter företagsklimatet - Hässleholm på plats 166

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 16:15 CEST

Svenskt näringsliv publicerade under måndagen sin årliga mätning Lokalt företagsklimat. Hässleholms kommun placerar sig på plats 166. Enligt mätningen utmärker sig Hässleholm positivt inom områdena tillgång till kompetens, infrastruktur och kommunalskatt men tappar i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen.

-          Mätningen bekräftar vad vi vet sedan tidigare, d.v.s. vart vi är starka, men framförallt vart vi har vår förbättringspotential. Därför har vi under hösten och vintern haft en omfattande dialog med företag, utvecklingspartners och näringslivsorganisationer kring hur vi ska forma vår näringslivspolitik de kommande tio åren. Dialog och långsiktighet är några nyckelord i det arbetet, betonar näringslivschef Charlotte Fogde Andréasson.

Mätningen innehåller totalt 18 olika faktorer uppdelat på statistikfaktorer och en enkät som sänts ut till Svenskt näringslivs medlemsföretag under hösten 2011. Frågeställningen det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Hässleholms kommun, dvs hur företagen upplever sina möjligheter att verka och växa i området,  utgör en tredjedel av mätningen. Det är främst den frågeställningen, som i takt med en försämrad konjunktur, också haft en negativ utveckling och till stor del påverkar rankingen. Viktiga förbättringar i mätningen har skett i områdena dialog med företagen, företagens egna initiativ för förbättrat företagsklimat samt kommunens upphandling. Svarsfrekvensen har varit 54 % av 400 tillfrågade företag.

-          Företagsfrågorna står högt på dagordningen. Ett strategiskt näringslivsprogram går upp till beslut i kommunfullmäktige den 23 april. Programmet tydliggör kommunens framtida möjligheter och utmaningar. En av de första insatserna som föreslås blir en särskild handlingsplan för företagsservice med sexton konkreta åtgärder för att förenkla för företag, berättar Charlotte Fogde Andréasson

Bifogade filer

PDF-dokument