Följ Hässleholms kommun

Vårdcentralerna i Hästveda och Sösdala får vara kvar även utan samverkansavtal med Hässleholms kommun

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2009 12:36 CET

När Region Skåne för fyra år sedan övervägde att lägga ner primärvården i Hästveda och Sösdala gick Hässleholms kommun in och räddade vårdcentralerna genom ett samverkansavtal. Avtalet har nu gått ut, men kommunledningen har fått besked från regionen att båda vårdcentralerna kommer att finnas kvar även utan kommunens ekonomiska stöd.

År 2005 skrevs ett avtal mellan omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun och Primärvården Skåne Nordost om samverkan kring närsjukvården i Hästveda och Sösdala. Det var ett sätt för kommunen att undvika att Region Skåne fullföljde sina planer på att stänga vårdcentralerna i dessa orter. Samverkansuppgörelsen innebar bland annat att Hässleholms kommun helt eller delvis finansierade underskötersketjänster, lokalhyra och lokalvård.

Avtalet är nu uppsagt sedan en längre tid - uppsägningstiden var två år - och upphörde att gälla vid årsskiftet 2008/2009.

- Att kommunen under en period gick in och stöttade regionens primärvård var en okonventionell åtgärd som var motiverad i ett läge då Region Skåne hotade att helt stänga vårdcentralerna. Men det är inte hållbart som någon permanent lösning. På sikt måste regionen naturligtvis bära sina kostnader själva och ta ansvar för sitt eget verksamhetsområde, säger kommunalrådet Bo-Anders Thornberg (m).

Kommunledningen har i samband med samverkansavtalets utgång varit i kontakt med ansvarigt regionråd Henrik Hammar (m) och fått klart besked om att vårdcentralerna i Hästveda och Sösdala ska finnas kvar även i framtiden. Det nya Hälsovalet kommer dessutom att ge invånarna en större möjlighet att välja sin vård och därigenom också på sikt påverka resurser och dimensionering av vårdcentralerna i Skåne.

- Vi värnar om en levande landsbygd i hela Skåne och i Hässleholms kommun, och där fyller primärvården en viktig funktion för att upprätthålla en hög servicegrad för alla våra medborgare. Det känns bra att också regionen har insett denna betydelse, säger kommunalrådet Lars-Göran Wiberg (c).

För mer information, kontakta
Bo-Anders Thornberg (m), 0451-26 83 69, 0709-81 83 69
Lars-Göran Wiberg (c), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Kommunchef Johan Eriksson, 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Omsorgschef Laila Jeppsson, 0451-26 87 01, 0709-81 87 01
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48